چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

اجرای عدالت با اولویت زنان در طرح دورکاری


اجرای عدالت با اولویت زنان در طرح دورکاری

انجام فعالیت اجتماعی از طریق دورکاری هم بعد عاطفی و هم بعد اجتماعی زن را به عنوان یک انسان تامین نموده است.
نقش کلیدی و محوری زنان در فراز و فرود جامعه انسانی در این کلام امام …

انجام فعالیت اجتماعی از طریق دورکاری هم بعد عاطفی و هم بعد اجتماعی زن را به عنوان یک انسان تامین نموده است.

نقش کلیدی و محوری زنان در فراز و فرود جامعه انسانی در این کلام امام خمینی(ره) خلاصه می شود که فرمودند: «صلاح و فساد جامعه در گرو صلاح و فساد زن هاست» و زنان به خودباوری، شکوفایی پیشرفت در زمینه های مختلف نخواهند رسید مگر با حضور در عرصه های مختلف و دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه.

اما آنچه بیش از حضور زنان در صحنه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اهمیت دارد، دست یابی به آرامش فردی، نشاط خانوادگی و ایفای تسهیل گری در بین اعضاء خانواده است. برای نیل به این اهداف، تاکنون راه و روش های مختلف و متفاوتی ارائه شده است؛ از جمله کاهش ساعات کاری بانوان، ارائه تسهیلات جهت نگهداری کودکان زنان کارمند، افزایش مرخصی زایمان و... هنگامی که طرح دورکاری کارمندان دولت در هیئت دولت پیشنهاد گردید، مرکز امور زنان و خانواده با نگاهی جدید، فرصت پیش آمده را مغتنم دانسته و با پیشنهاد اولویت زنان در این طرح، زمینه ای را فراهم نمود تا زنان، ضمن فعالیت اجتماعی و استقلال مالی به مسائل فردی و خانوادگی خود نیز رسیدگی کرده و از طریق کار در خانه به رشد اجتماعی دست یابند.

امروزه موفقیت سازمان ها در گرو بهره مندی از سرمایه انسانی و استفاده مطلوب از تخصص های موجود است، چه این تخصص ها در دست مردان و چه در اختیار زنان باشد، برای افزایش بهره وری و دست یافتن به موفقیت، برداشتن موانع بر سر راه ارتقای نیروی انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. مسئولیت های چندگانه زنان از قبیل امور منزل، تربیت فرزندان و... نباید مانعی برای بهره وری شود. جوامعی که با تفکر استراتژیکی کارساز، موفق به تدوین قوانینی برای بهره مندی از اندیشه های خلاق و قدرت سازندگی زنان شده اند، بیش از سایر جوامع پیشرفت کرده اند.

اگر شرایطی فراهم شود تا زنان بتوانند به کارهای منزل و اداری خود همزمان رسیدگی کنند، آرامش روحی آنان افزایش و فشارهای روانی و استرس کاهش خواهد یافت و این امر موجب افزایش کیفیت کاری زنان در مشاغل مختلف خواهد شد. لذا دورکاری به عنوان ابزاری جهت کاهش استرس و افزایش بهره وری محسوب شده و به تقویت نیروی کارآمد منجر خواهد شد.

علاوه بر آن، انجام فعالیت اجتماعی از طریق دورکاری هم بعد عاطفی و هم بعد اجتماعی زن را به عنوان یک انسان تامین نموده و نه تنها مانعی برای ارتقاء شغلی زنان محسوب نمی شود بلکه به آنان کمک می کند تا با امنیت روانی بهتری به مسئولیت های چندگانه خود رسیدگی نمایند. لذا با تقویت ابعاد وجودی زنان، خانواده و اجتماع از بحران های احتمالی مصون مانده و با ایجاد روابط بهتر میان زوجین و دیگر اعضا، ارتباط سالم و موثر در هسته اصلی جامعه ساری و جاری خواهد شد و بدین ترتیب دورکاری کارمندان زن موجب حفظ امنیت روانی و ارتقاء جایگاه و منزلت ایشان در خانه و جامعه، همچنین تامین سلامت خانواده خواهد شد.

از دیگر سوی، افزایش ساعات حضور زنان کارمند در منزل، به عنوان مادر و نقش بی بدیل آنان در تربیت فرزندان، موجب تامین نیاز عاطفی فرزندان و رشد تربیتی- شخصیتی آنان می شود و در نتیجه، افزایش سلامت روانی افراد خانواده و به تبع آن افراد جامعه، مورد انتظار است.

با نگاهی به آنچه اشاره شد در می یابیم ارائه، تدوین و اجرای طرح ابتکاری دورکاری از سوی دولت قابل تقدیر است و این فرصتی است که در اختیار واجدین شرایط قرار می گیرد.

مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با پیشنهاد اولویت دهی به زنان در اجرای طرح دورکاری به هیئت دولت، سعی در حمایت زنان شاغل و برقراری عدالت کاری در جامعه داشته لذا براساس مفاد ماده ۴ آیین نامه دورکاری کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در طرح دورکاری کارمندان دولت، با توجه به ضرورت ملاحظه اقتضائات، حق تقدم و اولویت در اجرای این طرح، با زنان کارمند خصوصا مادرانی که فرزند خردسال و یا معلول دارند و خود یا اعضای خانواده آنان مواجه با بیماری های خاص می باشند، است.

مریم مجتهدزاده