یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

فدراسیون ایران لقمه را دور سر نچرخاند


فدراسیون ایران لقمه را دور سر نچرخاند

سال هاست که بر سر قضاوت های نادرست داورها، چه عمدی یا چه غیر عمدی بحث ها و جنجال هایی بروز می کند که متأسفانه به فحاشی و هتاکی و گاهی زد و خورد و آبرو ریزی منجر می شود.

سال هاست که بر سر قضاوت های نادرست داورها، چه عمدی یا چه غیر عمدی بحث ها و جنجال هایی بروز می کند که متأسفانه به فحاشی و هتاکی و گاهی زد و خورد و آبرو ریزی منجر می شود.

فدراسیون تنها به کمیته های انضباطی اکتفا می کند و مدام جریمه و محرومیت برای تیم ها می نویسد. اما به فکر راه اساسی نیست.

تنها راه اساسی برای از بین بردن تمام این معزلات ورزشی، این است که فدراسیون فوتبال کشورمان، حق استفاده از بازبینی فوتبال را به طور آزمایشی و بدون هر نوع کاغذ بازی و مجوز از بالا اجرا کند و در طول دو هفته نتیجه آن را مشاهده کند.

بدون شک اجرای این طرح می تواند خیلی از معزلات داوری و جنجال ها را از بین ببرد.

سید احسان راستگو سوق