یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

پدانیوس دیسکوریدیس


پدانیوس دیسکوریدیس

کتاب کلاسیک خود، ماتریامدیکا، را در حدود سال ۶۰میلادی نوشت و این متن تا ۱۵۰۰سال بعد متن معیار پزشکی باقی ماند. مشهور آن است که دیسکوریدیس یا طبیب مخصوص آنتونی و کلئوپاترا بوده …

کتاب کلاسیک خود، ماتریامدیکا، را در حدود سال ۶۰میلادی نوشت و این متن تا ۱۵۰۰سال بعد متن معیار پزشکی باقی ماند. مشهور آن است که دیسکوریدیس یا طبیب مخصوص آنتونی و کلئوپاترا بوده است یا یک جراح ارتش در دوران امپراتوری نرون. بسیاری از خواصی که دیسکوریدیس شرح می‏دهد امروز هم برای ما آشنا هستند: خاصیت جعفری به عنوان ادرارآور، رازیانه برای افزایش شیر مادر و مخلوط پونه و عسل به عنوان یک ترکیب خلطآور. با گذشت زمان، این نظریات حالت مکانیکی‏تری پیدا کردند؛ نماینده دیدگاهی که در آن بدن یک ماشین تلقی می‏شد و باید آن را به صورت فعال تعمیر می‏کردند، نه آنکه بر مبنای نظر بقراط اجازه دهند اغلب بیماری‏ها خودشان معالجه شوند. پزشکی تبدیل به حرفه‏ای سودآور، یا داروهای گیاهی پیچیده و گران قیمت شد