جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

فُتُوَّتنامۀ مولانا


فُتُوَّتنامۀ مولانا

فُتُوَّتنامۀ مولانا ناصری که در سال ۶۸۹ قمری (سال ۱۲۹۰ میلادی) به پایان رسیده، منظومه‌ای است فارسی در ۸۸۲ بیت که مولانا ناصری آن را برای جمعیت اخیان نوشته است. این فتوتنامه …

فُتُوَّتنامۀ مولانا ناصری که در سال ۶۸۹ قمری (سال ۱۲۹۰ میلادی) به پایان رسیده، منظومه‌ای است فارسی در ۸۸۲ بیت که مولانا ناصری آن را برای جمعیت اخیان نوشته است. این فتوتنامه در قالب مثنوی و بحر رمل سروده شده است.

از فتوتنامه مولانا ناصری دو دستنوشته در دست است، هردو در کتابخانه‌های استانبول، یکی در کوپریلو و دیگری در ایاصوفیه.