شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۱۶ تیر ـ ۷ جولای ـ اعلامیه سوسیالیستهای متحد در آلمان


احزاب سوسیالیست آلمان كه در ماه مه سال ۱۸۷۵ با هم ائتلاف كرده و با گزینش بخش هایی از عقاید و فرضیه های «ماركس» و «لاسال» , تحت نام «سوسیال دمكراتیك» متحد شده هفتم ژوئیه این سال ضمن صدور …

احزاب سوسیالیست آلمان كه در ماه مه سال ۱۸۷۵ با هم ائتلاف كرده و با گزینش بخش هایی از عقاید و فرضیه های «ماركس» و «لاسال» , تحت نام «سوسیال دمكراتیك» متحد شده هفتم ژوئیه این سال ضمن صدور اعلامیه ای خواستار آموزش عمومی اجباری و رایگان، تعطیل عمومی اجباری یكشنبه برای همه، غیر قانونی شدن اشتغال زنان در اموری كه برای سلامت آنان زیان آور و خلاف اخلاق است، انتخاب مدیران كارگاه ها توسط كارگران و كاركنان و وضع قانونی تازه برای تملك وسایل تولید توسط كاركنان شدند. قسمت آخر اعلامیه از نظریه «لاسال» گرفته شده است، زیرا «ماركس» خواهان مالكیت عمومی وسائل تولید بوده است.