سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا

زنان مهماندار | آموزش سخت و نفس گیر به زنان مهماندار


آموزش سخت به زنان مهماندار

آموزش سخت و طاقت فرسای برای زنان شاغل در ارگان های مختلف یکی از اقداماتی است که دولت بعضی از کشورها برای آن ها در نظر گرفته اند،گروهی از مهمانداران هواپیما در چین در تمرین های نظامی شرکت کردند. آن ها در این دوره تمرین های نظامی برای آماده بودن در شرایط اضطراری شرکت کرده اند و در آن برای بالا بردن آمادگی جسمانی خود پس از پوشیدن لباس نظامی، کنده درخت بلند کردند و در گل کشتی گرفتند.

این گروه از مهمانداران تحت آموزش های نظامی قرار گرفته اند تا در شرایط اضطراری در پرواز آمادگی داشته باشند و به عنوان افسران امنیتی در پرواز در کنار وظیفه خود به عنوان مهماندار عمل کنند.


زنان مهماندار | آموزش سخت و نفس گیر به زنان مهماندار


زنان مهماندار | آموزش سخت و نفس گیر به زنان مهماندار


زنان مهماندار | آموزش سخت و نفس گیر به زنان مهماندار

زنان مهماندار ، آموزش سخت و نفس گیر به زنان مهماندار