یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ / Sunday, 17 February, 2019

حلقه های گمشده در حلقه سبز


حلقه های گمشده در حلقه سبز
خیلی ساده اگر آدم ها، قوت های خود را شناخته و آنها را همسو با فرصت های محیطی نموده و از امکاناتی که محیط و استعداد و تجربه در اختیارشان قرار می دهد، مناسب سود برده و به آنچه باید، بپردازند، منابع ریالی و معنوی محدود جامعه را هدر نداده، اعتبار خود را تهدید نکرده و حس و موجی منفی در جامعه منتشر نخواهند کرد.
نام حاتمی کیا با «آژانس شیشه ای» و «از کرخه تا راین» پیوند خورده و همگی حس عمیقی نسبت به این آثار داریم و نقطه قوتش ساخت فیلمی است که در دو ساعت حرف خود را زده و با مخاطب ارتباط برقرار نماید و به طور کلی حتی اگر بزرگترین کارگردان تاریخ هم باشی، نمی توانی با ذهنیتی سینمایی، سریال بسازی و موضوعی را که بایستی دو ساعته سامان دهی در سریالی مثلاً ۱۶ قسمته پایان دهی. تلویزیون رسانه ای جدی است که مخاطب خود، ابزار خود و شرایط و ذهنیت و توانایی های خاص خود را طلب می کند. حلقه سبز در محتوا و ساختار دارای مشکلات و حلقه های گمشده ای است که بیننده را آزار می دهد. ریتم، فرمول دراماتیک، شخصیت پردازی، قصه، تخیل، روابط بین آدم ها و تعریفی که از کار به عنوان اثری ملودرام و سوررئال ارائه شده، دارای نواقصی غیرقابل چشم پوشی اند.
● حلقه های گمشده
نخستین و مهمترین حلقه گمشده سریال، ریتم است که آن را شاهراه هنرها می دانند و نبض کار هنری را در دست داشته و برخی حتی برای هنرهایی مثل مجسمه سازی و نقاشی که بعد زمان در آنها حضور ملموس ندارد نیز، ریتم قائلند. ضرباهنگی که شاکله اثر را منسجم نموده و اجزای آن را همسو کرده و با گامی جلوتر از بیننده، حس ماندن و تا انتها رفتن را ایجاد نماید. فقدان ریتم مناسب، سریال را بسیار کشدار و یکنواخت نموده و گویی فیلمی سینمایی است که با رویدادهای تکراری و غیرجذاب و ملال آور، به سریالی چند قسمتی تبدیل شده و به دلیل همین نقصان است که هیچ چیز در آن به خاطره تبدیل نمی گردد. ریتم، اساساً آموزش پذیر نبوده و کسی نمی تواند تنظیم آن را به دیگری آموزش دهد و هر هنرمندی بایستی آن را در خود یافته، سپس به اثر تزریق نماید و گویی ابتدا درون هنرمند ضرب گرفته و در تماس، به اثر منتقل شده و آن را با خود همراه می نماید. تجربه اندوزی حاتمی کیا در سینما، حسی قوی و ناخودآگاه از دو ساعت ریتم کارآمد در او ایجاد نموده و هدایت اثر در دو ساعت، برای او ملکه ذهنی شده است. در صورتی که ساختن سریالی در ۱۶ قسمت، حسی قوی از ریتم ۱۶ ساعته می طلبد که
حاتمی کیا چنین حسی نداشته و درونش پرورش نیافته و به همین دلیل سریالش بیننده را کسل کرده و ارتباط پیوسته با مخاطب را از دست می دهد.
فرمول دراماتیک مناسب هم، از حلقه های مفقوده اثر است و اصولاً سریال سازی، به دلیل توالی زمانی و پخش در فواصل هفتگی، نیاز به تفکر منظم سیستمی (شامل ورودی، فرایند و خروجی) دارد. کلیتی وجود دارد که پیام اصلی صاحب اثر تجزیه و در آن پخش شده و از طرف دیگر در این کلیت، اتفاق های کوچک، قسمت هایی را تشکیل می دهند که خود، ورودی و خروجی و فرایند مستقل داشته و در حالی که سریال الگویی کلی را پی می گیرد، بایستی هر قسمت برای خود ماهیتی و ابتدا و انتها و فرایندی مستقل داشته باشد. سریال، همان طور که از معنی لغوی اش نیز برمی آید، مانند قطاری ست با سر و ته مشخص که پیام اصلی صاحب اثر در آن توزیع شده و هر قسمت مانند یک واگن، فضای درونی مختص به خود را دارد و واگن ها با حلقه هایی قوی به هم متصل اند. مثلاً در سریال های امام علی(ع)، هزار دستان، کیف انگلیسی یا حتی خانه سبز که فضایی فانتزی داشت، اگر بیننده یک قسمت را بدون قبل و بعد تماشا می کرد، لذت برده و حداقل بخشی از پیام را دریافت نموده و به طور مستقل داستانی را پی می گرفت.
قصه گویی نیز از حلقه های مفقوده بوده و اساس اثر، به طور کلی دارای فیلمنامه ای تخت است که هیچ گره ای نداشته و واقعه ای مشابه تکرار می شود و بازیگران، برای پیوند عضو، وارد اتاق عمل می شوند، بعد نمی شود و هفته بعد باز نمی شود و این دور تسلسل ادامه دارد و چون می توانیم قسمت بعد را پیش بینی کنیم هیچ کششی و جذابیتی برای بیننده ایجاد نمی کند. اثر، قصه ای نداشته و به راحتی فراموش گشته و به سختی می توان خلاصه قسمت قبل را به یاد آورد و هیچ چیز در خاطر نمی ماند، جز اتفاق هایی مبهم که شروع و خاتمه درست و روشنی نیز ندارند. بخشی از داستان هم که مشخص است، سؤالاتی آزاردهنده برای مخاطب مطرح می نمایند. چرا داستان این قدر آدم ها را در موقعیت های غیرانسانی و غیرواقعی قرار می دهد که مجبور باشند مثلاً بین انتخاب چیزی برای خود و دیگران، یکی را برگزینند. چرا قهرمان داستان لومپن (یا عقب مانده) است و چرا خداوند این امکان که یک نفر عضوش را به چه کسی ببخشد، را بایستی به آدمی این چنینی بدهد. آیا هیچ نظارت و اولویت بندی برحسب ضرورت و با تشخیص کارشناسی وجود ندارد که معلوم گردد عضو، بایستی به چه کسی اهدا گردد و یک انترن به طور کلی چه کاره است که به عنوان رشوه، خانه به او می دهند و وی کجا تصمیم گیرنده است. با این روند آدم هایی که عضوشان را پیشاپیش اهدا کرده اند این تصور برایشان ایجاد می گردد که تقسیم، عادلانه نخواهد بود، پس چرا باید عضو خود را اهدا نمایند.
مشکل بعدی، تعریفی است که از سبک کار به عنوان ملودرام و سوررئال شده است. هنر سوررئال تعریف خاص خود را دارد و در شخصیت پردازی و فضاسازی، کارگردان بایستی به حس و جنس خاصی از کار هنری رسیده باشد. در تعریفی ساده، سوررئال سبکی است که در آن بعد زمان و مکان تعریف رایج خود را از دست می دهد اما غیب و ظاهر شدن یک روح مسلماً نمی تواند اثری را سوررئال نماید. از طرفی به طور منطقی، هنرمند وقتی شروع به درآوردن چارچوب یک اثر می نماید اول از هر چیز بایستی با توجه به سوژه و شرایط جامعه، سبکی که کار در آن بیشترین نتیجه را به بار می آورد تعیین نماید. در جامعه ما که اساساً عادت به کار سوررئال نداریم و این سبک کمتر کار شده، نباید ریسک کرد و مسئله ای که تا این حد جدی است را با آن سبک ساخت. در باب ملودرام بودن اثر نیز بایستی توجه کرد که اساساً سوژه، سوژه ملودرامی نیست و مگر می توان با مسئله اهدای عضو ملودرامی برخورد کرد و این سوژه اساساً سبک سوررئال و شیوه ملودرام را برنمی تابد و جدی تر و رئال تر از این حرف هاست. حتی خیال پردازی نیز در این سریال دچار مشکل شده است. اگر قرار بر تخیل بوده، چرا تخیلی شیرین پرورش نیافته و چرا این اثر، آدم ها را به جهنم برده و به بهشت نمی برد. رؤیاپردازی شیرین چه اشکالی داشته که به رؤیاپردازی تلخ و پردرد و ابهام پرداخته شده و محیطی پرعفونت ترسیم شده که هیچ کس سلامت روانی نداشته و همه دچار بیماری شخصیتی اند. شخصیتی که شیرین باشد همذات پنداری در مخاطب ایجاد می کند و در این اثر همذات پنداری با هیچ کدام از شخصیت ها نداریم و اگرچه بازی حمید فرخ نژاد تنها نکته مثبت سریال است اما «حسن گلاب» اساس کاراکتری نیست که شیرین بوده و همذات پنداری مخاطب را برانگیزد.
شخصیت پردازی نیز حلقه ای مفقوده است و سیاه و سفید دیدن آدم ها بزرگترین مشکل این حلقه است. شاید در سینمای جنگ، خط کشی آدم ها راحت باشد و خط بین حق و باطل کاملاً عیان، اما در سینمای غیرجنگی این گونه سیاه و سفید دیدن مسائل، غیرواقعی است. آدم ها عموماً مجموعه ای از ضعف ها و قوت ها هستند و وقتی در سینمای اجتماعی آدم ها خاکستری دیده نشوند، سطح کار تا حد فیلمفارسی پائین می آید. شخصیت های اصلی فیلم چه مشکلی و چه گرفتاری هایی دارند که مخاطب درگیر شده و سعی کند آن را در ذهن خود حل نماید. یا عکس العمل های بازیگر نقش زن، به عنوان یک پزشک، به آدمی تحصیلکرده نمی ماند و وی نظم ذهنی نداشته و اساساً تمرکز ندارد. (اصولاً وجه تمایز آدم باسواد با دیگران همین نظم ذهنی است). پزشکان اصولاً افرادی هوشمند هستند و یک فرد هوشمند ۱۰ بار در دام تحقیر و تمسخر دیگران نمی افتد و در این شرایط حداقل یک بار به روانشناس مراجعه می کند (بازیگر نقش زن به جای آن مثل افراد خنگ و گول رفتار می کند) بهتر بود تغییر حس را در بازیگر زن مجموعه می دیدیم و مثلاً اول پزشکی منظم و محترم و مطمئن به نمایش درمی آمد (به عنوان ورودی) که بعد در مسیر قصه مشکل پیدا می کرد (فرایند کار) و در نهایت مشکل حل می شد و نتیجه گیری می شد و مخاطب نفسی راحت می کشید (خروجی کار). حال آن که در پاسخ به انتقادها عنوان می شود که بایستی تا انتها تماشا کرد و بعد قضاوت نمود، این یعنی تنها به خروجی نگاه کنید و به فرایند کاری نداشته باشید. چرا شخصیت پردازی اثر تا این حد منفی و ضعیف است و یک آدم خوب و سالم و طبیعی در این قصه وجود نداشته و روابط چرک تعریف شده اند. یک نفر معتاد، یک نفر دکتر پرافاده، یک انترن بی پول و رشوه گیر، یک پولدار رشوه ده و غیره ! چرا مخاطب بایستی به جای تماشای سریالی و برنامه ای مفرح یا حداقل آموزشی، بیننده سریالی باشد که هیچ اثر مسرت بخشی بر زندگی نداشته و به ذهنشان متبادر می گردد که حلقه سبز، حلقه ای سبز ندارد.
● مؤخره
مرتباً با ذهنیت سینمایی و دید مخاطب خاص، گفته شده که سریال را بایستی تا انتها تماشا کرد و بعد قضاوت نمود. اولاً نیاز نیست سریال را تا انتها تماشا کرد که ایرادهای آن مسجل شود و دیگر این که نمی توان در دوره ای که با هجوم شبکه های ماهواره ای رو به رو ییم این گونه تحمیلی با دیگران برخورد کرد و مطمئناً مخاطب روی اوقات فراغت خود ریسک نمی کند. در سینما تفاهمی نانوشته می گوید که حق انتخاب، هم برای مخاطب و هم برای سازنده، در بالاترین حد خود قرار دارد، اما در تلویزیون به دلیل فراگیر بودن و دولتی بودن رسانه ملی، حق انتخاب کارگردان محدود ولی حق انتخاب مخاطب نامحدود است و این کارگردان است که بایستی با ذهن مخاطب فکر کرده و اوست که بایستی خود را با میلیون ها انسان هماهنگ نماید و انتزاعی ساختن سریال جدا ماندن از جماعت است. بایستی به نیاز مخاطب، شخصیت و روحیه اش احترام گذاشت و همیشه حق را به وی داد و نمی توان با برخورد تحکمی برای مخاطب تعیین تکلیف کرد و یکطرفه تصمیم گرفت که مثلاً از قسمت دهم به بعد جذاب شود. این برخورد اساساً برخورد محترمانه ای نبوده و هیچ کس نمی تواند سه ماه صبر کند تا شاید بعد سریال جذاب شود. سؤال ساده این است که چرا از قسمت دوم سریال جذاب نشده تا در مثلاً قسمت دهم تمام شود. یا سوژه قابلیت ۱۶ قسمته شدن را نداشته یا کارگردان و نویسنده نتوانسته کشش لازم را ایجاد نماید که در هر صورت سازمان تولیدکننده برای هر ساعت بایستی پاسخگو باشد.
در سینما می توان مخاطب را انتخاب کرد (مثلاً قشر روشنفکر و...) و تهیه کننده نیز این ریسک را می پذیرد که سرمایه اش برنگردد و با ریسک یک سرمایه گذار فیلم ساخته می شود و اگر اثر شکست بخورد شکست در گیشه است، اما در تلویزیون مسئولیت کارگردان چند برابر است. چون گیشه حضور ملموس نداشته و هزینه فرصت های از دست رفته، غیرقابل محاسبه بوده و موضوع تنها سرمایه گذاری ریالی نیست و زمانی که از چند میلیون بیننده تلف می شود و باورهای غلط و سایر مشکلاتی که ممکن است ایجاد شوند، جبران ناپذیرند. رسانه ای که بیت المال است و قیمت پخش آگهی بازرگانی در آن تا این حد بالاست و صاحبان کالا را مستأصل نموده، بایستی در دادن بودجه به کارگردانی که خاک سرخش نیز توجهی را جلب نکرده، دقت بیشتری می نمود. اصولاً افراد صاحبنام و موفق، مانند
حاتمی کیا، بهتر است جایی کار کنند که موفق ترند و الگوهای ناموفق را ادامه ندهند.

امیر شفقی

منبع : روزنامه ایران

مطالب مرتبط

تدارک سیما برای اوقات فراغت مردم

تدارک سیما برای اوقات فراغت مردم
ضیغمی رسانه ملی، رسانه ای تأثیر گذار در جامعه است و در چند سال اخیر توانسته است با ساخت فیلم و سریال های پر محتوا مخاطبان بی شماری را به سوی جعبه جادویی بکشاند. در راستای جلب رضایت مخاطبان هم اکنون نیز بعضی از سریال سازان برجسته کشورمان درگیر ساخت پروژه های عظیم هستند که می توان به سریال های «در چشم باد»، «مختارنامه»، «کلاه پهلوی»، «نردبان آسمان» و ... اشاره کرد که در شمارگان گذشته این روزنامه خدمتتان معرفی شد. در این شماره برای آشنایی شما چند سریال در دست ساخت دیگر را معرفی می کنیم. امیدوارم لحظات مفرح و آموزنده ای به هنگام تماشای این سریال ها برایتان فراهم شود.
● آشپز باشی
سریال تلویزیونی «آشپز باشی» به کارگردانی محمد رضا هنرمند کلید خورد. در این فیلم پرویز پرستویی، فاطمه معتمد آریا، مهرآوه و ملیکا شریفی نیا، محمد رضا غفاری و علی طباطبایی، شبنم مقدمی، هوشنگ حریرچیان، مهرداد ضیایی و فرهاد اصلانی و ... به ایفای نقش می پردازند.
داستان سریال «آشپز باشی» در رابطه با خانواده ای ۶ نفره است و داستان در یک رستوران اتفاق می افتد.
این سریال را جواد نوروزبیگی در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای برای شبکه اول سیما تولید می کند و امیرحسین جهدوست، امیر عباس ترابی و اصغر عبدالهی نویسندگان این سریال هستند. بازیگران با مدیریت تصویر برداری مسعود کرانی جلوی دوربین رفتند.
● رشید فراری
سریال تلویزیونی «رشید فراری» مقابل دوربین رفت. در این سریال قدرت ا... ایزدی، فروزان کربلایی، ملکشاه ابدالی، عذرا ابدالی، احمد پولادیان، شهین چلپی، میهن صباغ زاده، محمد علی رزاق دوست نیکخواه، ساسان حبیبی، مجید کاشی فروشان، ناصر قاسمی، حمید مرادیان و امیر حسینی بازی می کنند.
«رشید فراری» زندگی رشید را روایت می کند؛ او همسر وسواسی دارد که روزگارش را سیاه کرده بنابراین از خانه گریزان است. وی از همسرش رضایت نامه محضری می گیرد تا همسر دوم اختیار کند، اما همسر اول پس از دادن رضایت نامه پشیمان می شود و می خواهد آن را از او پس بگیرد. لیکن آقا رشید در حال فرار است و هنگام فرار برای عقد زن دوم دچار مشکلاتی می شود که ...
«رحیم مرادیان» نویسندگی و کارگردانی این سریال بیست و شش قسمتی را بر عهده دارد.
● بن حور
سریال تلویزیونی «گیلعاد» با نام جدید «بن حور» تولید شد. مهران رسام تهیه کنندگی این سریال را عهده دار است.
بازیگران این سریال ۶ قسمتی حسین یاری، شهرام عبدلی، شهره سلطانی، محمد عمرانی، مهران ضیغمی، فرهاد تجویدی و اکبر زنجانپور هستند. حسین سهیلی زاده کارگردانی «بن حور» را بر عهده دارد.
«بن حور» روایت گر زندگی فردی به نام «بن حوربن گوریو» است که در سال ۱۳۴۰ تحت عنوان تاجر وارد ایران شد. این فرد یهودی منشاء اتفاقاتی می شود و ...
● همه بچه های من
سریال «همه بچه های من» به کارگردانی «مرضیه برومند» ساخته شد. این سریال برای گروه اجتماعی شبکه اول سیما تهیه شده است. «همه بچه های من» ماجراهای یک زن را روایت می کند که استاد دانشگاه است. او که معتمد و برطرف کننده مشکلات اطرافیان خود است، هر بار با ماجراهای مختلفی رو به رو می شود و ...
در این سریال بازیگرانی چون مهرانه مهین ترابی، آزیتا لاچینی، فریده دریامج، سوسن مقصودلو، سهیلا رضوی، نادیا دلدار گلچین، سحر جعفری جوزانی، محسن قاضی مرادی، رامین ناصر نصیر و امیر حسین صدیق به ایفای نقش می پردازند. برومند تهیه کنندگی این سریال را نیز بر عهده دارد. فیلم نامه های این سریال را یک گروه از نویسندگان به سرپرستی مرضیه برومند نوشته اند. قرار است این سریال تا پایان زمستان امسال از شبکه اول سیما پخش شود.
● فاکتور هشت
سریال «فاکتور هشت» به کارگردانی رضا کریمی ساخته شد. در این سریال، پژمان بازغی، ستاره اسکندری، حسن جوهرچی، لادن طباطبایی، هومن برق نورد، فریبا نادری، کاوه آهنجان، ایرج راد و قطب الدین صادقی نقش آفرینی می کنند. فاکتور هشت را فیاض موسوی به نگارش در آورده است و مضمونی اجتماعی دارد.
این سریال سومین تجربه تلویزیونی رضا کریمی پس از سریال های «شبی از شب ها» و «مرده متحرک» محسوب می شود.فاکتور هشت داستان زنی داروساز را روایت می کند که پزشک متخصص بیماران هموفیلی است و عاشقانه بیمارانش را درمان می کند. او به دلیل آن که پسر ۶ ساله اش بیمار و ناقل همین بیماری است با انگیزه بسیار تحقیقات گسترده ای در زمینه دارویی با نام فاکتور هشت انجام می دهد و ...
● یلدا
سریال تلویزیونی «یلدا» به نویسندگی و کارگردانی و تهیه کنندگی افشین زمانی، مسعود رشیدی و حسن مشکات مقابل دوربین رفت.
یلدا شخصیتی است که با دارا بودن تحصیلات عالی دانشگاهی و کمک گرفتن از پدر بزرگ خود که از اهالی سرشناس منطقه است، قصد دارد تحولی در صنعت و اقتصاد استان ایجاد کند که با فراز و نشیب های زیادی مواجه می شود.
هوشنگ توکلی، کاوه سماک باشی، افسانه ناصری، الیزابت امینی بازیگران این سریال هستند.
● بانو
سریال تلویزیونی «بانو» مقابل دوربین رفت. این سریال به کارگردانی فرید سجادی حسینی در ۱۸ قسمت ساخته می شود. داریوش ارجمند، سیاوش طهمورث، فریبا کوثری، شهاب کسرایی، کاوه خداشناس، ساره بیات، مینا جعفرزاده، زهرا سعیدی هنر آفرینان سریال تلویزیونی «بانو» هستند.«بانو» یک درام اجتماعی است و داستانش در دوره پهلوی اول اتفاق می افتد. محمد بیک زاده تهیه کننده این سریال است.

وبگردی
زیر و روی "اصلاح ساختاری"
زیر و روی "اصلاح ساختاری" - احتمال بعدی این است که شاید هدف این است که نظام ریاست جمهوری کنار برود و مجددا جایگاه نخست وزیری احیا شود. در این حالت نخست وزیر هم به طبع توسط مجلس انتخاب می‌شود و شک نکنید حتی اگر الان با توجه به ترکیب مجلس دهم قرار بود نخست وزیر انتخاب شود، فردی مانند سعید جلیلی انتخاب می‌شد.
بازهم کپی بدون اجازه از یک برنامه آمریکایی / آیا مورد تمسخر دنیا قرار نمیگیریم !
بازهم کپی بدون اجازه از یک برنامه آمریکایی / آیا مورد تمسخر دنیا قرار نمیگیریم ! - همزمان با رونمایی از پوستر و تیزر جدیدترین برنامه احسان علیخانی، روز و ساعت پخش اولین قسمت از «عصرجدید» اعلام شد.
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو
ادامه‌ی سکوت ضرغامی درباره‌ی انتقال آرشیو صداوسیما به شبکه من و تو - چند سالی است از جمله روزهای اخیر که با نزدیک شدن به مقاطعی از جمله دهه‌ی فجر، شبکه‌های تلویزیونی فارسی خارج کشور مانند بی‌بی‌سی و من‌وتو مستندهایی از زمان انقلاب پخش می‌کنند که جزو آرشیو صداوسیما بوده است ولی تا امروز مشخص نشده است که چطور و توسط چه کسانی به دست آنها رسیده است؟
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر - مراسم اختتامیه سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر شامگاه دوشنبه در برج میلاد برگزار شد.
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد
جنجال شبیه‌سازی بیعت امام و همافران ارتش توسط علم‌الهدی در مشهد - دیدار و سلام نظامی فرماندهان نیروی هوایی ارتش به سیداحمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد انتقادهایی را در پی داشته است.
ویدئو / روش خرید قانونی کوه در لواسان !
ویدئو / روش خرید قانونی کوه در لواسان ! - ارتفاعات تهران از جمله لواسانات یکی از این مناطق است که به گفته امام جمعه این شهر به شکل جدی و گسترده‌ای با این مشکل دست به گریبان است و ظاهراً کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محلی برای دور زدن قانون از سوی برخی افراد شده است.
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر
ازدواج الهام حمیدی + تصاویر - الهام حمیدی بازیگر پرکار این روز‌های سینما و تلویزیون با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرامش خبر ازدواجش را به صورت رسمی اعلام کرد اما هویت همسرش را فاش نکرد.
توهین بعیدی‌نژاد به شعور ملت ایران
توهین بعیدی‌نژاد به شعور ملت ایران - حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلیس توییتی را منتشر ساخت که با واکنش‌های بسیاری روبه‌رو شد. وی مدعی شده که در فهرست کشورهایی که در حفظ ارزش پول ملی در برابر دلار با بیشترین مشکلات مواجه شدند ایران با وجود فشارها و تحریم اقتصادی، عملکرد بهتری از کشورهایی چون ترکیه، برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی و سوئد داشته است.
عکس/ کشف حجاب در تهران!
عکس/ کشف حجاب در تهران! - حجت الاسلام حمید رسایی عکسی در کنار یک زن بی حجاب از حضور در برنامه‌ای با عنوان «اعلام همبستگی با ملت ونزوئلا» در تهران منتشر کرده است.
ببینید یک مجری چقدر میتواند مزخرف بگوید !
ببینید یک مجری چقدر میتواند مزخرف بگوید ! - ژاپنی صحبت کردن جواد خیابانی