چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

هفدهم اسفند ماه


 هفدهم اسفند ماه
● متولدین فروردین ماه (بره):
زحل به حرکت مستقیم خود باز می گردد. به راحتی می توانید از عهده مسئولیت های خود بر آیید. شاید دیگران هم بخواهند کمک کنند بنابراین خیلی مغرور نباشید.
● متولدین اردیبهشت ماه (گاو):
امروز زحل به حرکت مستقیم خود بر می گردد . می توانید نفس راحتی بکشید زیرا برای یک بار هم که شده این سیاره طرفدار شماست. اگر به سختی کار کرده اید مطمئن باشید که نهایت سعی تان را کرده اید و دیگران را خوشحال می کنید.
● متولدین خردادماه (دو قلوها):
نهایتاً‌ زحل به حرکت مستقیم برگشت. بنابراین دیگر تاخیر و معطلی در کار وجود ندارد و افراد مسن تر نیز اعتقاد ندارند که بهتر از همه می دانند. در مورد کارهای مهم پیش روی می کنید اجازه نمی دهید کسی مزاحم کارتان شود.
● متولدین تیر ماه (خرچنگ):
هر جا بروید و هر کاری انجام دهید با شخصی روبرو می شوید که دوست دارد صحبت کند.چه عالی.مدت زیادی است وقت آزاد نداشته اید.دوست دارید نقشه هایتان را عملی کنید.
● متولدین مرداد ماه (شیر):
اعتماد به نقس شما را به سمت واقعیت های همراه با غرور هدایت خواهد کرد. شما مطالبی برای نگران بودن دارید ولی به نظر می رسد که امروز به آنها اهمیت نمی دهید و روز رضایتمندانه ای را در پیش دارید. روابط شما با مردم بسیار عالی خواهد بود و حتی ممکن است تاثیر فراوانی بر شخص به خصوصی بگذارید.
● متولدین شهریور ماه (سنبله):
امروز تمایل دارید اول حرف بزنید بعداً فکر کنید و این موضوع به ضررتان می باشد.حرف هایی را که قول داده اید بیان نکنید،بازگو می کنید.شاید هم تعریف از یک نفر به توهین تبدیل شود.از عذرخواهی کردن خجالت نکشید.
● متولدین مهر ماه (ترازو):
سیاره ها این روز را روزی بسیار پرتحرک و پرهیجان ساخته اند به خصوص زمانی که نگرش شما از همه نظر موفق از آب در می آید.شما آماده اید که کارتان را با سروصدای زیاد و شهامت به انجام برسانید تا این که محتاط و آرام پیش روید و این شیوه ای است که مطمئناً به نتیجه خواهد رسید وقتی را برای رسیدگی به اوراق مالی بگذارید ومطمئن شوید که همه چیز به خوبی و آرامی پیش می رود.اگر می بینید که اوضاع این گونه نیست،خودتان می دانید که باید راجع به آن چه کاری انجام دهید.
● متولدین آبان ماه (عقرب):
اگر اخیراً از نظر اجتماعی کمتر درخشیده اید امروز جذابیت خاصی پیدا می کنید.یک رابطه صمیمی استحکام بیشتری پیدا می کند.بیشترین جذابیت را دارید،بنابراین اگر می خواهید یاری پیدا نکیند در خانه بمانید تا کسی شما را نبیند.
● متولدین آذر ماه (کمان):
امروز ساترن مستقیم حرکت می کند که به این معناست که بعضی از کشمکش هائی که با شرکاء داشته اید امروز می تواند حل و فصل شود. ستاره ها شروع یک دوره و پایان یک دوره دیگر را نشانگر هستند بنابراین در انتظار تغییرات دور از ذهن باشید. پولی که به شما ارث رسیده است عاقبت به شما پرداخت می شود گرچه آنقدرها نیست که شما امیدش را داشتید.
● متولدین دی ماه (بز):
اگر با همسرتان در مورد خاصی عدم توافق دارید، سیاره ها مسئله شما را حل می کنند. شما گاه خیلی سرسخت و لجباز می شوید مخصوصاً وقتی اصول اعتقادی شما مورد مخاطره قرار می گیرد. ولی در خاتمه این طور به نظر می آید که شما و همسرتان به توافق هایی که به نفع هر دوی شماست خواهید رسید.
● متولدین بهمن ماه (ظرف آب):
سیاره زحل امروز مستقیم به طرف سلامتی و برنامه روزانه شما می آید و اجازه می دهد تا زندگی تان را سروسامان دهید اگر تاکنون به رژیم گرفتن فکر می کردید تا انرژی تان افزایش دهید یا وزن اضافی خود را کم کنید اکنون می توانید طبق یک برنامه ریزی عمل کنید بدون این که احساس محدودیت داشته باشید تا رسیدن به نتایج دلگرم کننده راه زیادی باقی نمانده
● متولدین اسفند ماه (ماهی):
اگر شما یک حوتی خوش شانس باشید فقط یک انگشت کوچک در آبهای عشق جدید فرو برید. شما پی خواهید برد قیود و وابستگی ها امروز خیلی محکم هستند. حقیقتاً‌ ممکن است درک کنید که این همان کسی است که می خواهید به مقدار بسیار زیاد به او نزدیک شوید. به خاطر داشته که خوشبختی به دلیری ارتباط دارد بنابراین خیلی کم رو و ترسو نباشید و احساسات خود را بیان کنید.
منبع : مطالب ارسال شده