جمعه, ۴ اسفند, ۱۴۰۲ / 23 February, 2024
مجله ویستا

حافظ جلاجل باخرزی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خواننده و موسیقیدان
در هنر خود استاد بود و هنر گویندگی و خوانندگی را به‌ مرتبۀ کمال داشت و در زمان خود بر سایرین این طبقه رجحان. در زمان اسماعیل‌میرزا ، چالچی‌باشی شد و در زمان شاه‌عباس قرب و منزلت یافت. حافظ جلاجل را به ‌داشتن مذهب تسنن نزد شاه متهم می‌کردند. وی سرانجام در قزوین درگذشت.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری فارسسایت رکناروزنامه تعادلسایت اقتصاد سنجسایت نورنیوزروزنامه توسعه ایرانیسایت دنده 6خبرگزاری صدا و سیماسایت انصاف نیوزروزنامه آرمان ملی