پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

کارن همایونفر


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) 
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: آهنگساز
سلطان (1375)
سیاوش (1377)
شیفته (1378)
راز شب بارانی (1378)
پارتی (1379)
رنگ شب (1379)
آبی (1379)
تیك (1380)
اثیری (1380)
منبع : مطالب ارسالی