یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

نجم‌الدین کوکبی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان و شاعر
از موسیقیدانان زبردست زمان خود بود و رساله‌ای در موسیقی به نام عبدالله‌خان نوشته که تألیف و ایقاع (هماهنگ ساختن آوازها) را در آن شرح داده است و ابعاد و اجناس دوازده مقام آواز را بیان کرده است. نجم‌الدین شش آواز را نیز به نظم درآورده و خود آواز خوشی داشته است و غزل را نیکو می‌سروده است. او هنگامی که از هرات به بخار بازمی‌گشت ، در راه کشته شد. دکتر مشحون در "تاریخ موسیقی ایران" گفته است:"عبدالله‌خان که کوکبی رسالهٔ خود را به نام او نوشته ، باید عبیدالله‌خان ازبک باشد که رسالهٔ نادرهٔ معمای کوکبی به نام او و مورخ ۹۱۵ق است" و در جایی دیگر به نقل از رسالهٔ متنسوب به عبدالرحمان سیف غزنوی آورده است که "مولانا کوکبی همانا در سلطانیه آن شش آواز را این طور به نظم درآورده:
کبشت و مایه و گردانیه چو برخوانی
برآر پردهٔ نوروز و سلمک و شهناز
منبع : مطالب ارسالی