جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

ابوالقاسم سلمان نیشابوری


جنسیت: مرد
نام پدر: ناصر بن عمران انصاری
تولد و وفات: ( ... - ۵۱۲ / ۵۱۱) قمری
محل تولد: ایران - خراسان - نیشابور
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه شافعی ، مفسر ، متکلم ، راهد و صوفی
ملقب به امام المتکلمین. اصل وی از ارغیان از توابع نیشابور بود. علم حدیث و تصوف را در نزد ابوالقاسم قشیری تحصیل نمود. سپس به حجاز و بغداد و شام مسافرت کرد و مشایخ آن روزگار را درک نمود. آن‌گاه به نیشابور رفت و ملازم امام‌الحرمین جوینی گردید. وی در فقه از شاگردان امام‌الحرمین و در علم طریقت و فن تصوف صاحب قدم و اهل عمل بود. از فضل‌الله میهنی و ابوحسین عبدالغافر فارسی و ابوحسین بن مکٌی و کریمه مروزیه و ابوصالح موذن و ابوالقاسم قشیری و جماعتی دیگر روایت کرد. ابن سمعانی از وی اجازهٔ روایت داشت. در نیشابور درگذشت. از آثارش: شرح "الارشاد" امام‌الحرمین جوینی ، در علم کلام؛ "الغنیهٔ" ، در فقه شافعی.
منبع : مطالب ارسالی