شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

میرزا عبدالوهاب موسوی نشاط اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: میرزا محمد رحیم
تخلص: نشاط
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۴۴) قمری
محل تولد: ایران - اصفهان - اصفهان
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط و شاعر
ملقب به معتمدالدوله. از سادات موسوی بود در زادگاه خود با شعر و ادب و فارسی و عربی و دانش‌های مختلف از جمله ریاضی و حکمت و الهی و منطق آشنا شد. و در هنر خوشنویسی نیز مهارت یافت. او خطوط نستعلیق ، شکسته و تعلیق و به‌‌‌‌ویژه شکسته نستعلیق را خوش می‌نوشت و روش درویش عبدالمجید را استادانه تقلید می‌کرد. نشاط یکی از دوستداران سبک بازگشت ادبی بود و در آن زمان که شهر اصفهان مرکز این جنبش و رستاخیز شعر و ادب بود ، محفلش مجمع شعرا ظرفا بود. او در ۱۲۱۸ق به تهران آمد و به دربار فتحعلی‌شاه قاجار راه یافت و سمت دبیری و منشی‌گری و لقب معتمدالدوله گفت. و پس از چندی به سرپرستی دیوان رسائل گمارده شد. بیشتر احکام سلطنتی و فرامین‌‌‌‌رسمی و نامه‌های خصوصی شاه و عقدنامه‌ها و وصیت‌نامهٔ‌های افراد خاندان سلطنت با خط و انشاء او تحریر می‌شد و تا پایان عمر عهده‌دار این سمت بود. وی یک بار از طرف شاهبه پاریس رفت و به حضور ناپلئون اول رسید. نشاط به بیماری سل در تهران درگذشت. .نشاط در سرودن شعر و غزل ، قصیده و ترکیب‌بند ، مثنوی ، قطعه ، رباعی‌ها ، تک‌بیت‌های او به چاپ رسیده است. او همچنین در سرودن شعرهای عربی و ترکی نیز دست داشت و قصیده‌هاو غزل‌هائی به این دو زبان سرود. معروف‌‌‌‌ترین اثر وی "گنجینه" است که به نام "گنجینهٔ نشاط" یا "گنجینهٔ معتمد" نیز شهرت دارد. این کتاب حاوی پنج دُرج می‌باشد.. منشآت و مکاتبات خصوصی ، رسمی و حکومتی و فرامینی که برای فتحعلی‌شاه انشاء شده است بخش مهمی از این اثر را نشان می‌دهد. از آنجائی که "گنجینه" پس از مرگ وی جمع‌آوری و تنظیم شده و در هر چاپ این مجموعه تغییراتی نموده است ، یک "گنجینهٔ" مدوّن و یک شکل وجود ندارد. در "الذریعه" در کنار "گنجینه" ، "دیوان" شعر و "ساقی‌نامه" نیز به وی نسبت داده شده است.
منبع : مطالب ارسالی