پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

محمد رحمتی


محمد رحمتی
▪ محمد رحمتی (۱۳۳۷-)
محمد رحمتی متولد سال ۱۳۳۷ در یزد است و کارشناسی ارشد مهندسی عمران از دانشگاه تهران دارد. وی متاهل و داری دو پسر است.
محمد رحمتی در کابینه دوم سیدمحمد خاتمی پس از استیضاح احمد خرم به عنوان وزیر راه و ترابری معرفی و پس از آن در دولت نهم نیز عهده‌دار این پست شد.
▪ تحصیلات:
۱) کارشناسی راه و ساختمان از دانشگاه صنعتی شریف سال ۱۳۶۴
۲) کارشناس ارشد عمران از دانشگاه تهران سال ۱۳۷۲
▪ سوابق مدیریتی و اجرایی :
۱) کارمند جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸
۲) رییس جهاد دانشگاهی از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۷۶
۳) قائم مقام مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از دی ماه ۱۳۷۶ تا بهمن ماه ۱۳۷۹
۴) معاون وزیر و مدیر عامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی از بهمن ماه ۱۳۷۹ تا آبان ماه ۱۳۸۰
۵) معاون ساخت و توسعه راه های وزارت راه و ترابری از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳
۶) وزیر راه و ترابری دولت هشتم از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴
۷) وزیر راه و ترابری دولت نهم از سال ۱۳۸۴ تا کنون
▪ سوابق علمی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی
۱) عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی کشور
۲) عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی
منبع : همشهری آنلاین