شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

۳ خرداد ـ ۲۴ می ـ روسیه خود را حامی اسلاو ها اعلام کرد


۲۴ مه ۱۹۱۱ دولت روسیه به دولت عثمانی اخطار كرد كه به سرزمین های اسلاو نشین اروپا نزدیك نشود و نیروهای خود را از مرزهای« مونته نگرو» دور سازد. دولت روسیه در یادداشت خود به دولت عثمانی تصریح كرده بود كه در غیر این صورت با تعرض نظامی روسیه به عنوان بزرگترین كشور اسلاو و حامی تمامی اسلاوها رو به رو خواهد شد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز