دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

بازی های المپیک ۱۹۶۰- رم


بازی های المپیک ۱۹۶۰- رم
● هفدهمین دوره بازی های المپیک ۱۹۶۰ - رم، ایتالیا
(یازدهمین دوره رقابت های وزنه برداری)
در یازدهمین دوره رقابت های وزنه برداری بازی های المپیک، ۱۷۳ وزنه بردار از ۵۳ کشور جهان در هفت وزن به رقابت پرداختند. هفت برنده مدال طلای دوره قبل در رم حضور داشتند و تامی کونو، برادفورد، تروفیم لوماکین و آرکادی ورو بیف هم از قهرمانان به جا مانده از المپیک ۱۹۵۲ هلسینکی بودند که برای تاریخ ساز شدن پا به سومین المپیک زندگیشان گذاشتند. تیم ایران با شش شرکت کننده در این دوره حضور یافت که حاصل کار وزنه برداران ایران یک نشان برنز بود که توسط اسماعیل علم خواه در دسته ۵۶ کیلوگرم به دست آمد.در این وزن چارلز وینسی از ایالات متحده با مجموع ۳۴۵ کیلوگرم به دومین مدال طلای المپیک خود بوسه زد و ۵/۲ کیلوگرم هم رکورد دوره پیش خود را بهبود بخشید.یوشینو به میاکی (ژاپن) و اسماعیل علم خواه جوانان تازه واردی بودند که با ثبت حد نصاب های ۵/۳۳۷ و ۳۳۰ کیلوگرم مدالهای نقره و برنز این وزن را به گردن آویختند. میاکی بعدها تاریخ ساز شد ولی علم خواه خیلی زود از دنیای قهرمانی محو گردید.
او ژنی مینایف از شوروی انتقام شکست خود در المپیک ملبورن را از ایزاک برگر آمریکایی گرفت و قهرمان دسته ۶۰ کیلوگرم شد.علی صفاسنبلی که برنده مدال نقره و برنز جهان در سالهای ۱۹۵۷ و ۱۹۵۸ بود به علت آسیب دیدگی کنار رفت.ویکتور بوشایف با قهرمانی دردسته ۵/۶۷ کیلوگرم دومین مدال طلای تیم شوروی را به دست آورد و رکورد این دسته را هم جا به جا کرد. هنریک تمرز نماینده تیم ایران هم در حالیکه می لنگید به روی صحنه ظاهر شد و رکورد ۵/۳۴۷ کیلوگرم را ثبت نمود و چهاردهم شد. در دسته ۷۵ کیلوگرم، الکساندر کورنیف شگفتی آفرید و با مهار ۵/۴۳۷ کیلوگرم موفق به شکست دادن تامی کونو قهرمان دو المپیک ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ شد و قهرمان آمریکایی با مدال نقره صحنه رقابت ها را برای همیشه ترک کرد. در این دسته، محمد عامی تهرانی با رکورد ۵/۳۹۲ کیلوگرم ششم شد و رکوردهای میان وزن ایران را جا به جا نمود.
ارینو پالینسکی از لهستان با شکستن رکورد دو ضرب جهان، قهرمان وزن ۵/۸۲ کیلوگرم شد. رودلف پلکفلدر، قهرمان و رکورددار جهان از شوروی به علت آسیب دیدگی شرکت در مسابقات را از دست داد. امیر منگشتی قهرمان جوان و مسجد سلیمانی تیم ایران با ثبت ۳۹۰ کیلوگرم به مقام دهم این وزن رسید. در دسته ۹۰ کیلوگرم، ارکادی وروبیف به سومین مدال المپیکی اش دست یافت و با ثبت ۵/۴۷۲ کیلوگرم رکوردهای جهان و المپیک را فروریخت. منوچهر برومند به علت آسیب دیدگی از شرکت در رقابت ها باز ماند.
حساسترین قسمت مسابقه ها، مسابقه قهرمانان سنگین وزن شوروی و آمریکا در دسته ۹۰+ کیلوگرم بود. در این وزن، یوری ولاسف از شوروی با عبور از مرز ۲۰۰ کیلوگرم در دو ضرب موفق به شکست دادن براد فورد و نوربرت شمانسکی (قهرمان المپیک ۱۹۵۲ و نایب قهرمان المپیک ۱۹۴۸) شد و برای اولین بار عنوان قویترین مرد جهان و المپیک از آن روسها گردید.
منبع : سایت پارس اسپورت