چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

۲۰ اسفند ـ ۱۱ مارس ـ قتل کسروی در دفتر بازپرس


احمد كسروی در این روز در سال ۱۳۲۴ در كاخ دادگستری و در اطاق بازپرس در حالی كه روی صندلی نشسته بود با چاقو مورد حمله قرار گرفت و كشته شد .یه گزارش روزنامه ها ی تهران ، قتل وی به دست اعضای جمعیت فدائیان اسلام صورت گرفت. كسروی ناشر روزنامه پرجم و ازمولفان كشور بود. وی در نگارش تالیفات خود از جمله تاریخ مشروطیت سبك خاصی بكار برده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز