دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا


ورزش دانشگاه انقلاب - شماره ۱۹۵-۱۹۶، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۳


▪ سرمقاله : ص۳
▪ رسانه ها و کاربرد ورزش به منزله کالای فرهنگی : ص۴
▪ بهتر تمرین کنیم : برگردان:دکتر مجید جلالی فراهانی : ص۸
▪ نقش کشش در ایجاد انعطاف پذیری : برگردان:مرتضی جورکش : ص۱۱
▪ بررسی تاثیر متقابل ورزش در مذهب در دوران باستان : برگردان:پدیده بلوری زاده : ص۱۶
▪ ضایعه آرنج تنیس بازان : برگردان:کاظم ایمانی : ص۲۰
▪ فیزیولوژی بسکتبال : برگردان:سیروس چوبینه : ص۲۲
▪ رابطه فعالیت بدنی و خطر بیماری قلبی کرونری در مردان : برگردان:علیرضا خادمی ، شیرین یزدانی : ص۲۷
▪ سهم ایران در ورزش منطقه ای و فرامنطقه ای ... : ص۳۰
▪ بررسی نحوه مدیریت سازمانهای ورزشی در شرایط برد و باخت : برگردان:علیرضا آبکار : ص۳۲
▪ خود پنداره در نوجوانان ورزشکار : ماندانا سنگاری ، حسین زارعیان ، شهرام شفیعی : ص۳۵
▪ پارکینسون و ورزش : سید محمد نیازی ، حسن ابراهیمی : ص۳۸
▪ ورزش اقدامی مؤثر برای کنترل چربی خون : برگردان:وحید عرفانی : ص۴۶
▪ سرمقاله : ص۳
▪ رسانه ها و کاربرد ورزش به منزله کالای فرهنگی : ص۴
▪ بهتر تمرین کنیم : برگردان:دکتر مجید جلالی فراهانی : ص۸
▪ نقش کشش در ایجاد انعطاف پذیری : برگردان:مرتضی جورکش : ص۱۱
▪ بررسی تاثیر متقابل ورزش در مذهب در دوران باستان : برگردان:پدیده بلوری زاده : ص۱۶
▪ ضایعه آرنج تنیس بازان : برگردان:کاظم ایمانی : ص۲۰
▪ فیزیولوژی بسکتبال : برگردان:سیروس چوبینه : ص۲۲
▪ رابطه فعالیت بدنی و خطر بیماری قلبی کرونری در مردان : برگردان:علیرضا خادمی ، شیرین یزدانی : ص۲۷
▪ سهم ایران در ورزش منطقه ای و فرامنطقه ای ... : ص۳۰
▪ بررسی نحوه مدیریت سازمانهای ورزشی در شرایط برد و باخت : برگردان:علیرضا آبکار : ص۳۲
▪ خود پنداره در نوجوانان ورزشکار : ماندانا سنگاری ، حسین زارعیان ، شهرام شفیعی : ص۳۵
▪ پارکینسون و ورزش : سید محمد نیازی ، حسن ابراهیمی : ص۳۸
▪ ورزش اقدامی مؤثر برای کنترل چربی خون : برگردان:وحید عرفانی : ص۴۶
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)