چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


درآمدی بر فلسفه تاریخ [هستی‌شناسی, شناخت‌شناسی, روش‌شناسی]


درآمدی بر فلسفه تاریخ [هستی‌شناسی, شناخت‌شناسی, روش‌شناسی]
نویسنده : استنفورد - مایکل
مترجم : گل‌محمدی - احمد
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۸۲/۰۶/۱۶
رده دیویی : ۹۰۱.
قطع : رقعی
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۴۶۴
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : فارسی
شماره کنگره : D۱۶/۸/ف‌لا۵د۴
نوبت چاپ : ۱
تیراژ : ۱۶۵۰
شابک : ۹۶۴-۳۱۲-۶۹۳-۵

'مایکل استنفورد', ـ نویسنده این کتاب مسائل فلسفی تاریخ و علوم اجتماعی را با کمک مثال‌هایی به زبان ساده بیان می‌کند .او می‌کوشد با بحث‌هایی درباره هستی شناسی, شناخت شناسی و روش شناسی, از اعتبار شناخت تاریخی دفاع کند و به پرسش‌ها و تردیدهای مربوط به اعتبار چنین معرفتی پاسخ دهد .مباحث کتاب از 'درآمد 'و 9فصل تشکیل شده است .در 'درآمد 'که به چیستی فلسفه تاریخ اختصاص دارد از این مقولات سخن رفته است1 :ـ اهمیت و جذابیت تاریخ, 2ـ ویژگی‌های فلسفی تاریخ, 3ـ بی توجهی کنونی به فلسفه تاریخ, 4ـ وضع کنونی فلسفه تاریخ, 5ـ فلسفه تاریخ با رشته‌های دیگر چگونه ارتباط می‌یابد, 6ـ فلسفه تاریخ و علایق کنونی, 7ـ امکان‌های آتی فلسفه تاریخ .در فصل نخست از نسبت میان تاریخ, فلسفه و علوم اجتماعی سخن به میان رفته و در فصل دوم موضوع‌های مهم فلسفه تاریخ مطرح شده که عبارت‌اند از :مسئله عینیت ;عینیت در تاریخ ; شواهد ;حقیقت ;فرایندها و شالوده‌های اجتماعی ;فرجام شناسی ;الگو, ساختار و پیوستگاری .در فصل سوم درباره موضوع علت‌ها و تبیین‌ها بحث شده است .فصل چهارم مربوط به مقوله تبیین در علوم اجتماعی و تاریخ است .در فصل پنجم, نسبت میان علم, تاریخ و تاریخ باوری بررسی شده است .مقوله ذهن, مورخ تخیل و درک و نقش آنها در فلسفه تاریخ و تحلیل تاریخی از مباحث فصل ششم است .در فصل هفتم با عنوان 'معنا 'به زبان و هرمنوتیک اشاره می‌شود . فصل هشتم که 'فقط پیوند 'نام گرفته حاوی مباحثی درباره ارتباط و فرهنگ و روایت است و در فصل پایانی به پرسش آیا تاریخ پایان یافته است پاسخ داده شده است .