پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل


ساختار دولت صهیونیستی اسرائیل
نویسنده : جنتی، علی,موسسه‌دراسات‌فلسطینیه،
شماره کنگره : ۱۶س/۹۵/DS۱۰۲
شابک : ۹۶۴-۵۲۶-۰۲۶-۴
رده دیویی : ۹۵۶.۹۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۸
تعداد صفحه : ۴۹۲
تیراژ :     [ساير مجلدات]
نوبت چاپ : ۱

كتاب حاضر، مجلد نخست از مجموعه‌اي دوجلدي است كه در آن ضمن معرفي ساختار سياسي، ايدئولوژيك، تبليغاتي، اقتصادي، اجتماعي، علمي، قانوني، و استراتژيك اسرائيل به تشريح مقولاتي چون شهرك‌سازي و آبادي‌هاي يهودي‌نشين، صهيونيسم، وضعيت احزاب سياسي، تحولات جمعيتي، فلسطينيان سرزمين‌هاي اشغال شده توسط رژيم صهيونيستي در سال 1948 و تحول در روابط اعراب و سارائيل پرداخته شده است. افزون بر اين، نگارنده، با نگرشي تحليلي، پيشينه‌ي اين رژيم و تحولات نيم‌قرن گذشته را بررسي كرده و مطالب خود را با استفاده از منابع اوليه‌ي اسرائيلي و عرضه‌ي جداول آماري و نمودارها، مستند مي‌سازد. عناوين جلد نخست از اين مجموعه عبارت‌اند از: نظام حكومتي، نظام قانوني، احزاب سياسي، جامعه و تركيب جمعيتي، اقليت فلسطيني در اسرائيل، آموزش و پرورش و تحقيقات علمي.