دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

هدف های استراتژیکی اسرائیل در جنگ لبنان


هدف های استراتژیکی اسرائیل در جنگ لبنان
.....اسرائیل دارای دو هدف عمده استراتژیکی است.یکی از این دو هدف پایان دادن به حملات موشکی حزب الله به شهرها و روستاهای اسرائیل است.هدف دیگر این است که در این مناقشه، عملیات نظامی به نحوی پایان یابد که به نفع اسرائیل تمام شود.در داخل اسرائیل کارشناسان نظامی انتقادات زیادی از نحوه برخورد با بحران جاری و نیز هدف های استراتژیکی اسرائیل کرده اند.تاکنون حملات متعدد هوایی و نیز رخنه محدود زمینی در خاک لبنان موجب پایان رگبار موشک های حزب الله به داخل اسرائیل نشده است.حزب الله نشان داده است که رقیب مجهز و توانایی است.نظر نظامیان اسرائیلی این است که تنها راه برای مقابله با زرادخانه موشکی حزب الله که از نوع موشک های کوتاه برد است راندن حزب الله به سمت شمال است. البته حزب الله هنوز خواهد توانست با موشک هایی که برد بیشتری دارند به مناطق پرجمعیت اسرائیل حمله کند ولی شناسایی محل پرتاب این موشک ها و حمله هوایی به آنها آسانتر است.
اما یک چنین عملیاتی موجب تلفات بیشتر اسرائیلی ها شده و از سوی دیگر رنج و مصیبت بیشتری برای ساکنان جنوب لبنان به همراه خواهد آورد.علاوه براین عملیات مورد بحث موجب انتقاد قابل توجه جهان خارج نیز خواهد شد.با این وجود، نخست وزیر اسرائیل برای پایان یافتن حملات موشکی حزب الله، تحت فشار زیادی قرار دارد.اما از آنجا که آقای اولمرت می داند که اعم از اینکه حاصل میدان نبرد چه باشد، تنها یک راه حل دیپلماتیک می تواند نهایتا امنیت مرزهای اسرائیل را تامین کند، باید دید تا چه حد آماده است ریسک دست یابی به یک پیروزی نظامی موقت را قبول کند.

جاناتان مارکوس
منبع : مطالب ارسال شده