پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

حسن بغدادی


جنسیت: مرد
نام پدر: قوام‌‌الدین
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش ، مذهَّب و شاعر
بغدادی‌‌الاصل و مقیم تبریز بود که در هنر خود سرآمد مستعدان و در رموز و دقایق آن شهره شهر به‌‌شمار می‌‌رفت. در بدایت حال به ‌‌تذهیب و آرایش روضۀ مطهرۀ امام‌‌حسین (ع) مفتخر شد و در نزد شاه‌‌طهماسب اول قدر و منزلت والایی کسب کرد. به‌‌ همین دلیل فرمان ریاست جماعت هنرمندان شهر تبریز به ‌‌وی تعلق یافت. با این‌‌حال بهترین و ارزنده‌‌ترین آثار این هنرمند ، تذهیب بی‌‌نظیر و استادانۀ قرآنی به‌‌خط نستعلیق عالی‌‌ شاه‌‌محمود نیشابوری است که تاریخ ختم قرآن به ‌‌سال ۹۴۵ق است و تذهیب و آرایش آن به‌‌ قلم استا حسن چنین رقم دارد: "ذهبها فقیرلمذنب حسن بغدادی‌‌المذهب غفراله‌‌ذنوبه و ستر عیوبه فی شهور سنه سبعین و تسعمائهٔ من‌‌الهجریه" ، در کتابخانه توپ قاپوسرای استانبول.
منبع : مطالب ارسالی