دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۱۵ دی ـ ۵ ژانویه ـ رونتگن آلمانی اشعه ایکس را کشف می کند


۱۵ دی ـ ۵ ژانویه ـ رونتگن آلمانی اشعه ایکس را کشف می کند
پنجم ژانویه سال ۱۸۹۵ فیزیكدان آلمانی ویلهلم رونتگن اشعه ایكس را كه به نام او به اشعه رونتگن معروف شده اند كشف كرد. این اشعه بر خلاف اشعه معمولی قادر به عبور از اشیاء هستند و به همین دلیل از آنها برای عكسبرداری از داخل بدن استفاده می شود. رونتگن با این كشف مهم ، جایزه نوبل فیزیك در سال ۱۹۰۱ را نصیب خود كرد.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز