شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا


سقفی به نام آپارتمان


سقفی به نام آپارتمان
طبقه دوم محلی بود که تمامی ساکنین ساختمان به درخواست مدیریت هر دو ماه یک بار آنجا جمع می شدند تا درباره مسائل و مشکلا ت ساختمان تصمیم بگیرند. همه چراغ ها روشن بود و فضای خانه در عین سکوت، سراسر نور بود انبوهی از میوه ها داخل ظرف چینی، با گل های سرخ مرتب روی میز چیده شده بود. روی میز علا وه بر میوه، شیرینی دانمارکی و چای هم بود. عطر چای دم کشیده فضای خانه را پر کرده بود. ولی انگار تنها برای تزیین باشد چون هیچ کس از ساکنین به چیزی لب نزده بودند. فقط نگاه بود که میان آنها رد و بدل می شد و هر ازگاهی با لبخند همراه می شد. در این حین مردی که لباس خاکستری به تن داشت و اندکی از موهای جلوی سرش ریخته بود صدایش را صاف کرد و گفت: به نظر من قبل از هر چیز بهتر است در مورد شکایت اهالی ساختمان در مورد حیوانات خانگی صحبت کنیم. با گفتن کلمه سگ و گربه به خانم جوانی که روسری قرمز بر سر داشت، گفت: «اگر منظور شما سگ پسر من است باید عرض کنم که سگ ما به کسی کار ندارد. بهتر است کمی اروپایی زندگی کنید در آن کشورها این مسائل کاملا حل شده است.» هنوز حرف های زن جوان تمام نشده بود که صدای کلفت مردی که روی مبل لمیده بود، گفت: «خانم جان اینجا فرنگ نیست! چرا فکر می کنید فضولا ت سگ شما برای ما ضرر ندارد؟» مدیر ساختمان میانه را گرفت و آرام گفت: «بله! حتما خود خانم می دانند که وجود این حیوان برای پسر خودشان هم مضر است. باید برای انتقال آن به جای دیگری فکر کنید.» ابروهای زن جوان در هم گره خورد.
پس از قدری سکوت و رد و بدل شدن نگاه میان ۸ مرد و ۵ زن، که روی مبل و صندلی های میز ناهارخوری جا خوش کرده بودند مدیر ساختمان در حالی که قطره های چای را از روی لباس خاکستری اش پاک می کرد، صحبت از پول شارژ را انداخت و گفت: به خدا آن قدر گفتم پول شارژتان را سر موقع بدهید زبانم مو در آورد. مدرن شدن و اروپایی شدن تنها به نگهداری انواع مختلف حیوانات اهلی و وحشی در خانه نیست. ابتدایی ترین کار در زندگی جمعی در یک ساختمان قبل از هر چیز پرداخت مبلغی است که هر کس با ورودش به آپارتمان باید آن را بپذیرد. اهالی ساختمان که تا آن لحظه با افتخار سقف را نگاه می کردند با شنیدن حرف های او چشم به زمین دوختند.
با مراجعه به تاریخ و اسناد و مدارک و شواهد متوجه می شویم که انسان همواره به دنبال سرپناه بوده، جایی که بتواند ساعاتی استراحت کند تا روز بعد را بدون خستگی شروع کند. این محل از غار شروع شده و به شهر رسیده است. انسان در ساخت مسکن و منزل پیشرفت چشمگیری داشته است چرا که اکنون برج های بلند و آسمان خراش هایی را می سازند که برای دیدن نوک آنها باید کلاه سر را با دست گرفت!
در این مورد آیا شعور زندگی جمعی نیز رشد کرده است؟ آیا فرهنگ آپارتمان نشینی وجود دارد؟ آیا قانون تملک آپارتمان ها را حداقل یکبار مطالعه کرده ایم تا از حق و حقوق خود و همسایه مطلع باشیم؟ در این راستا قصد داریم اندکی از قوانین تملک آپارتمان هارا بازگو کنیم تا شاید توانسته باشیم فرهنگ آپارتمان نشینی را گسترش دهیم.
قانون تملک آپارتمان ها مصوب ۱۳۴۳/۱۲/۱۶ است که البته اصلا حاتی داشته است و جمعا ۱۵ ماده است و آیین نامه اجرایی آن نیز مصوب ۱۳۴۷/۲/۸ با ۲۷ ماده است. اصولا هر آپارتمان دارای ۲ بخش کلی است
۱) اختصاصی
۲) مشاعی
قسمت اختصاصی شامل محوطه حریم آپارتمان که شامل اطاق، آشپزخانه، سالن و سرویس ها است. ۲) قسمت مشاعی شامل راهروها، پله ها، پشت بام، آسانسور، موتورخانه، لوله ها، دودکش و حیاط است. هر آپارتمان دارای هزینه هایی مشترک و اختصاصی است که هزینه های اختصاصی توسط متصرف قانونی واحد پرداخت می شود و هزینه های مشترک از محل جمعآوری هزینه ها (شارژ) پرداخت می شود. این پول به صورت ماهیانه توسط مدیر ساختمان جمع آوری و به موقع پرداخت می شود. این هزینه ها شامل برق مشترک، گاز، آب و... است.
در صورتی که هر ساختمان بیش از ۳ واحد باشد می بایست هیات مدیره ای تشکیل دهد و از بین خود مدیر ساختمان تعیین کند یا از خارج مدیر معرفی کند. در صورتی که واحد یا واحدهایی از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک خودداری نمایند از طرف مدیر یا هیات مدیره اظهارنامه ای با ذکر مبلغ بدهی و صورت ریز آن مطالبه می شود. هرگاه مالک یا متصرف قانون ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی خود را نپردازد مدیر یا هیات مدیره می تواند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: آب گرم، تهویه مطبوع، شوفاژ، برق، گاز و غیره به او خودداری نماید و در صورتی که فرد خاص از تسویه حساب خودداری کند مدیر یا هیات مدیره می تواند برای وصول وجه مزبور از اداره ثبت و اسناد محل وقوع آپارتمان تقاضای صدور اجراییه کند. در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا موثر نباشد مدیر مجموعه می تواند به مراجع قضایی مراجعه و طرح دعوی نماید. دادگاه ها موظفند این گونه پرونده ها راخارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند.
دولت به تمام سردفتران دستور داده که در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال اجاره، رهن، صلح، هبه وغیره گواهی مربوط به تسویه حساب هزینه مشترک را که به تایید مدیر ساختمان رسیده است را رویت نمایند و در سند قید کنند از این طریق نیز می توان واحد متخلف را مجبور به پرداخت بدهی کرد.
از جمله وظایف مدیر ساختمان این است که ساختمان را در برابر آتش سوزی بیمه کند و از طرف ساختمان هایی که بیش از ۱۰ واحد هستند مدیر موظف است برای حفظ و نگهداری و همچنین تنظیف قسمت های مشترک و انجام سایر امور مورد نیاز دربانی استخدام کند.
نویسنده : عطیه فرحزادی
یوسف حاجی اسفندیاری
منبع : روزنامه مردم سالاری