چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


سرای شاهرودی ، قزوین


این سرا كه در غرب رودخانه‌ شهر قزوین قرار دارد، زمانی حیاط بیرونی خانه مرحوم «حاج محمدحسن شاهرودی» بود كه او آن را به سرایی تبدیل كرد. آنچه باعث شهرت و اهمیت این سرا شده است، نقش این سرا به عنوان پناهگاه مشروطه‌‌خواهان در زمان جنبش مشروطیت است. «حاج‌ محمدحسن بادكوبه‌ای» تاجرباشی روس كه سمت شهبندری دولت عثمانی را برعهده داشت، به واسطه خویشاوندی با «حاج محمد حسین شاهرودی»، یكی از حجره‌های این سرا را محل كار خود قرار داد و این هنگامی بود كه ملیّون ایران علیه محمدعلی میرزای قاجار قیام كردند. در سال 1327 هجری قمری، گروهی از میهن‌دوستان و مشروطه‌خواهان قزوین از بیم سواران قراچه‌داغی و سربازان سیلاخوری و فرماندار وقت به شهبندری (یعنی همین سرا) پناهنده شدند و آن را پناهگاه خود قرار دادند. اكنون بخشی از این سرا به خیابان مولوی افتاده و بقیه آن به صورت پاساژی درآمده كه محل بارفروشی است.