چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا


بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه


بررسی فراگرد ارتباط در کتابخانه

Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vista/mag/ar.php on line 59
نرگس زندی روان[۱]
دکتر اسدالله آزاد[۲]
منابع
ـ اسمیت، آلفرد جی (۱۳۷۹). ارتباطات و فرهنگ. ترجمه مهدی بابائی اهری. ج۱، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت).
ـ باد، جان (۱۳۷۷). ارتباط شناسی و کتابداری. ترجمه محبوبه مهاجر و نورالله مرادی. تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما).
ـ باکلند، مایکل کی (۱۳۸۲). خدمات کتابخانه در نظریه و عمل. ترجمه مرتضی کوکبی. تهران: چاپار.
ـ بلیک، رید؛ هارولدسن، ادوین (۱۳۷۸). طبقه‌بندی مفاهیم در ارتباطات. ترجمه مسعود اوحدی. تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما).
ـ دروین، برندا. (۱۳۸۳). «از نگاه استفاده‌کننده: معرفی روش شناسی کیفی_کمّی معنابخشی». ترجمه ابراهیم افشار، کتابداری و اطلاع رسانی: جلد هفتم، شماره۱. ۱۰۲-۸۱ .
ـ دستغیب، محمدباقر (۱۳۸۳). «مروری بر نمایه‌سازی معانی پنهان: نظریه و کاربردها». کتابداری و اطلاع رسانی: جلد هفتم، شماره ۱. ۶۲ـ۵۳.
ـ رشیدپور، ابراهیم. (۱۳۴۸). ارتباط جمعی و رشد ملی: نقش روزنامه، رادیو، فیلم، تلویزیون و سایر وسائل ارتباط جمعی در تحولات اجتماعی. تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
ـ رفیع‌پور، فرامرز (۱۳۸۳). کندوکاوها و پنداشته‌ها: مقدمه‌ای بر روش‌های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی. تهران: انتشار، چاپ چهاردهم.
ـ ژراردن، لوسین (۱۳۶۰). بیوتیک: تکنولوژی از جانداران الهام می‌گیرد. ترجمه محمود بهزاد و پرویز قوامی. تهران: سروش.
ـ فتاحی، رحمت‌الله (۱۳۷۸). «بلبشوی اینترنت: گفتاری پیرامون مشکلات سازماندهی، جستجو و بازیابی اطلاعات در وب جهانگستر». کتابداری و اطلاع‌رسانی: جلد دوم، شماره۱، ۲۲ـ۱.
ـ فرشاد، مهدی (۱۳۶۲). نگرش سیستمی. تهران: امیرکبیر.
ـ فرهنگی، علی اکبر (۱۳۷۹). ارتباطات انسانی. ویرایش۲، ج۱. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
ـ گزنی، علی (۱۳۸۰). "سازماندهی اطلاعات در نظامهای بازیابی اطلاعات". کتابداری و اطلاع‌رسانی: جلد چهارم، شماره۱، ۹۵ـ۷۰.
ـ لرنر، آ. یا (۱۳۶۶). مبانی سیبرنتیک. ترجمه کیومرث پریانی. تهران: دانش‌پژوه.
ـ محسنیان راد، مهدی (۱۳۷۸). ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان فردی، گروهی، جمعی). تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما).
ـ نوکاریزی، محسن و علی‌حسین قاسمی (۱۳۸۱). «چشم‌اندازی بر ارتباطات و سیبرنتیک». کتابداری و اطلاع‌رسانی: جلد پنجم، شماره۲. ۴۰ـ۲۵.
ـ ویندال، سون؛ سیگنایترز، بنو؛ اولسون، جین (۱۳۷۶). کاربرد نظریه‌های ارتباطات: مقدمه‌ای بر ارتباطات برنامه‌ریزی شده. ترجمه علیرضا دهقان. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز تحقیقات رسانه‌ها.
- Grolier Multimedia Encyclopedia Online. [Online] Available: http://auth.grolier.com
- Raber, Douglas ; Budd, John M. (۲۰۰۳) Information as sign: semiotics and information science. Journal of Documentation. Vol. ۵۹. No. ۵ [Online] Available: http://www.emerald-library.com
۱. دانشجوی دوره دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
۲. استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه فردوسی مشهد
۳.Cybernetics
۴. Norbert Wiener
۱. Axioms
۲. Empirismus
۳. Online Grolier Encyclopedia
۴. این تعریف به لحاظ محدودیت در دامنه تعریف دارای نقصهایی است که البته این نقصها از ارزش علمی تعریف وینر به لحاظ اینکه اولین تعریف از علم سیبرنتیک است، نمی‌کاهد.
۵. Methodical approach
۶. Simuli
۷. Responses
۱. A. Y. Lerner
۲. کتابخانه، یک موجود زند? اجتماعی رو به رشد است.
۳. مجموعه‌ای از عناصر به هم پیوسته که به عنوان یک کل تلقی می شوند.
۴. یک ویژگی از نظام که آن را به وجود ساختاری خاص برای عناصر ترکیب دهنده و همچنین پیوندهای بین این عناصر ملزم می‌دارد.
۵. Mechanism
۱. Communication
۱. تعریفهای انتخاب شده از : ارسطو، ویلبر شرام، تئودور نیوکامب، جورگن روش، کلود شنن، کارل هاولند، دیوید برلو، آزگود، هنری لیند گرن، لارسن، مافیوس اسمیت، لاسول، هولت رینه هارت، روبرت گویر، آرانگان، میلر، برلسون، براونل، انجمن بین المللی تحقیقات ارتباط جمعی، چارلز کولی، ریموند ویلیامز، چارلز موریس، میکی اسمیت، جرج گردن، رونالد بنژ، دنیس لانگی.
۱. Claude E. Shannon
۲. Warren Weaver
۳. David Berlo
۴. Process
۵. Message
۶. Karl Deutsch
۱. E. G. Andersch
۲. Communication model
۳. Wilber Schramm
۱. Treatment
۱. Send back
۲. Feedback
۱. High-fidelity
۲. Express of meaning
۱. Attitude influence
۲. Michael Keeble Buckland
۱. Suchs
۲. Online Database
۱. Online Public Access Catalogues (OPACs)
۲. Electronic discussion groups
۳. Online chat groups
۴. News groups
منبع : کتابداری و اطلاع رسانی

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vista/mag/ar.php on line 81