یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا

حبیبی برگشادی آذربایجانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده دهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از مردم برگشاد / برکشاد آذربایجان بود. در ابتدا به‌‌ دلیل فقر از دهگذر شبانی روزگار می‌‌گذراند. سپس به ‌‌خدمت سلطان یعقوب آق‌‌قوینلو درآمد و پس از آن به ‌‌دربار شاه‌‌اسماعیل. در دربار شاه‌‌اسماعیل لقب ملک‌‌الشعرایی یافت. در آنجا به‌‌هزل او را "گرزالدین‌‌بیگ" لقب داده بودند. در زمان بایزید به ‌‌خاک عثمانی رفت و در آنجا در زمان سلطان سلیم درگذشت. وی به‌‌دو زبان فارسی و ترکی غزل را استادانه می‌‌سرود.
منبع : مطالب ارسالی