سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

عبدالحسین ، مونس علیشاه ذوالریاستین


جنسیت: مرد
نام پدر: علی وفا علیشاه
تخلص: مونس
تولد و وفات: (۱۲۵۲ -۱۳۳۶) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده ، روزنامه‌نگار ، شاعر
پس از فراگیری علوم مقدماتی به آموختن فقه و اصول و حکمت پرداخت. در سال ۱۳۱۷ش به اتفاق پدر به مکه رفت و پس از فوت پدرش ، تبلیغ و ارشاد مریدان او را بر‌‌‌‌عهده گرفت و قطب سلسلهٔ نعمت‌اللهی گردید. در شروع نهضت مشروطه ، به تأسیس انجمن‌های اسلامی و انصار پرداخت. سپس به تأسیس مدرسهٔ مسعودیه و چاپخانهٔ پارس و انتشار روزنامهٔ "احیا" اقدام کرد. در سال ۱۳۴۰ق مجدداً به مکه رفت و سپس به تهران بازگشت و تا پایان عمر در این شهر بود. مدفن او در خانقاه کرمانشاه است. از آثار او: "مونس‌السالکین"؛ "دلیل‌السالکین"؛ "برهان‌السالکین"؛ "جبر و تفویض"؛ "کفایهٔ التجوید"؛ "نجات‌ از شبهات"؛ "تارخ حب الوطن" ، در سه جلد ، "رسالهٔ ادریسیه"؛ "انیس المهاجرین و مونس‌المسافرین"؛ "دیوان اشعار" ، در شش جلد.
منبع : مطالب ارسالی