پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

پریسا ( فاطمه واعظی)


پریسا ( فاطمه واعظی)
در تهران متولد شد. در زمینه آواز فعالیت می كند. پریسا مدتی استاد آواز بانوان در مركز حفظ و اشاعه موسیقی ایران بود. اساتید او عبداله دوامی و محمود كریمی ( به مدت یازده سال در كنسرواتوار موسیقی) بودند. او كاستهای بسیاری به همراه گروه عارف و شیدا ضبط كرده است كه می توان به كنسرت هایی به همراه حسین علیزاده، پرویزمشكاتیان و داریوش طلایی اشاره كرد.
منبع : موسیقی ایرانی