چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


حسابداری مالی - مقدماتی: درجه (4): بر اساس استاندارد مهارت حسابداری مالی کد استاندارد 10/96/2/1-1، حسابداری مالی مقدماتی کد 10/15/2/3-1 ...


حسابداری مالی - مقدماتی: درجه (4): بر اساس استاندارد مهارت حسابداری مالی کد استاندارد 10/96/2/1-1، حسابداری مالی مقدماتی کد 10/15/2/3-1 ...
نویسنده : شهرام روزبهانی,امیررضا خواجه‌وند
شماره کنگره : ۹۳۳ر۲ف/HF۵۶۵۵
شابک : ۱-۳۱-۸۰۳۴-۹۶۴
رده دیویی : ۶۵۷.۰۴۲۰۷
تاریخ نشر : ۲۹/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۴۳۶
تیراژ : ۴۰۰۰
نوبت چاپ : ۲