دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

شیرینی ۷ سیب سرخ؛ شادباش داماد به میهمانان


شیرینی ۷ سیب سرخ؛ شادباش داماد به میهمانان
از زمان های قدیم ایران مهد آیین و رسومی است که در مراسم گوناگون توسط اهالی بومی و باصفای شهرها با شگون و شکوه خاصی برگزار می شد. با اینکه بعضی از این آیین ها با گذشت زمان به دست فراموشی سپرده شده است اما هنوز هم یادآوری برخی از آنها جان تازه ای به کالبد و روح مردم صنعت زده شهری می بخشد. آیین پرتاب هفت سنگ یکی از این مراسمی است که هنوز هم با آداب مخصوص در برخی از نقاط همدان انجام می شود...
داماد روی پشت بام منزل پدرش در حال به جای آوردن دو رکعت نماز شکر است. شکرگزاری برای رسیدن به زندگی مشترکی که یک عمر رویای آن را در سر پرورانده است. دو ساقدوش او که امشب همانند محافظان دربار پادشاه با او همراهند، با نگاههای خود مدعوین را به سکوتی عمیق دعوت می کنند.
دو رکعت نماز عشق به پایان می رسد و شاه داماد به سمت میهمانان می رود تا در بین هلهله و شادی جوانان،۷ سیب سرخ عشق و محبت را در بین مدعوین تقسیم کند.
سیب اول نشان از عشق دارد و بس. این تحفه به دست هرکدام از جوانان روستا بیفتد پرنده خوشبختی بر شانه اش نشسته و داماد بعدی و پرتاب کننده سیب های بعدی خود اوست.
سیب دوم مراد عاشقان را می دهد. عاشقی که امید به وصال دارد با گرفتن این سیب به یقین به آرزوی خود خواهد رسید.
و ...سیب های بعدی یک به یک به سمت میهمانان پرتاب می شود و در این زمان است که جرقه شادی در بین دلهای اهالی روشن شده و امید به حاجت روا شدن در قلبشان جوانه می زند.
پس از اینکه تازه داماد هدایای خود را در بین جوانان مشتاق توزیع کرد با آرزوی خوشبختی بزرگان روستا و پدر و مادر و هلهله زنان و کف و دف جوانان، عروس و داماد راهی خانه بخت می شوند.
اما چه زیباست این خلوص نیت و این همه صفا و صمیمیت و چه افسوس از یادگارهایی که غبار زمان چهره آنان را پوشانده و با یک چشم به هم زدن به قعر تاریخ فرو رفته است...
از دیرباز همدان، پایتخت کهن ایران زمین مهد آیین و رسومی است که همواره توسط اهالی آنجا و با احترام به آداب آن پاس داشته می شود . آیین پرتاب هفت سیب سرخ نیز یکی از آیین هایی است که در مراسم عروسی این خطه برگزار می شود و طی آن داماد به تعداد عدد آسمانی ۷ ، سیب های سرخ که نماد عشق و محبت هستند را به جوانان این محفل هدیه می کند.
اما کاش فقط کمی از این محبت و صمیمیت به کالبد مردم شهرنشین صنعت زده تزریق می شد تا روح و روانشان جانی دوباره می یافت.
محبتی که شیرینیش را از ۷ سیب سرخ عشق به یادگار گرفته است...
منبع : برنا نیوز