شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

اخلاص


اخلاص
اخلاص یعنی انسان نیت خود را از غیر خدا خالص گرداند و انگیزه تصمیم گیریهایش تنها خدا باشد و بس . در آیات و روایات اسلامی , به کمتر چیزی به اندازه اخلاص نیت اهمیت داده شده است , چون اخلاص نیت عامل اصلی پیروزی در دنیا و آخرت و شرط قبولی اعمال می باشد . در حدیث معروفی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که : (( ارزش اعمال بستگی به نیتها دارد و بهره هر کس از عملش مطابق نیت اوست .))و در جایی دیگر فرموده اند :((عمل را از برای خدا خالص کن تا اندک آن تراکفایت کند . ))
البته اخلاص در جاتی دارد و پایین ترین مرتبه آن این است که نیت و قصد شخص از انجام اعمال رسیدن به پاداش و ثواب و رهایی از عذاب است. و بالاترین مرتبه آن این است که نیت شخص از انجام اعمال تنها قرب و وصول به خدا می باشد نه رسیدن به ثواب و نه دوری از عذاب .
مهدی زارع
http://zaremahdi.parsiblog.com
منبع : مطالب ارسال شده