سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

داستان اهلی شدن


داستان  اهلی شدن
گربه نخستین بار در مصر باستان و دست كم در بیش از ۹ هزار سال پیش اهلی شد. داستان اهلی شدن گربه وحشی به درستی معلوم نیست اما برخی از دانشمندان بر این باورند كه پس از پیدایش كشاورزی و نیاز به انبار كردن غلات، گربه های وحشی به طور طبیعی به سوی موشها و سایر جوندگان كه همواره در اطراف مزارع و انبارها حضور داشتند، كشیده شدند و سرانجام گربه ها به خاطر وابستگی شان در تهیه غذا و پناهگاه اهلی شدند. اما از سوی دیگر، گروهی از دانشمندان با توجه به این كه گربه های وحشی به شدت از انسان اجتناب می كنند در صحت این گفته ها تردید دارند. در عوض آنها معتقدند كه انسان بچه گربه وحشی را اسیر ساخته و سپس آن را اهلی كرده است. گربه اهلی طی تاریخ زندگی خود با انسان فراز و نشیب های بسیاری را از سر گذرانده است. تا ۱۵۰۰ پیش از میلاد گربه ها در مصر از جایگاه بسیار ممتازی برخوردار بودند و به عنوان نمایندگان خدایان و الهه های مصری نیایش می شدند. مجازات كشتن گربه مرگ بود و اگر گربه ای به مرگ طبیعی در خانه ای می مرد، تمام اهل خانه عزادار می شدند و ابروهایشان را می تراشیدند. مصریان خروج گربه از كشور را ممنوع ساخته و به شدت از آن جلوگیری می كردند. از این رو گربه بسیار دیر از خاورمیانه راهی اروپا شد. در دوره رومیان نیز گربه ها بسیار مورد توجه و احترام بودند. اما به تدریج و بیش از همه در قرون وسطی ورق برگشت و گربه ها به شدت مورد خشم كلیسا قرار گرفتند و مجبور به تحمل چند قرن شكنجه و مرگ های زجرآور شدند. كلیسا گربه را موجودی شریر و نماینده شیاطین و دستیار جادوگران می دانست و از مسیحیان می خواست هر جا كه گربه ای دیدند، تا آنجا كه می توانند حیوان بخت برگشته را آزار دهند. بدین ترتیب گربه مقدس به گربه نفرین شده تبدیل شد. اما خوشبختانه مدت ها است كه اوضاع تغییر كرده و گربه ها بار دیگر، همچون مصر باستان، به حیوانات خانگی محبوب تبدیل شده اند و مردم دست از آزارشان برداشتند.
منبع : روزنامه شرق