پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا


کاربرد گیاهان دارویی در بهداشت و درمان دام و طیور


کاربرد گیاهان دارویی در بهداشت و درمان دام و طیور
نویسنده : امیری‌اردکانی، محمد
شماره کنگره : ۸۳الف۲د/SF۷۶۰
شابک : ۹۶۴-۹۵۷۲۴-۲-۲
رده دیویی : ۶۳۶.۰۸۹۰۹۵۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۵۲۹
تعداد صفحه : ۶۸
نوبت چاپ : ۱

نگارنده در فصل نخست كتاب به مسايل مربوط به شناسايي، جمع‌آوري، ذخيره، ساخت و استعمال گياهان دارويي به ترتيب و به صورت مصور پرداخته و در فصل دوم كتاب به تعدادي از بيماري‌هاي دام و طيور و هم‌چنين گياهان و فراورده‌هاي گياهي در مناطق ايران براي درمان آن‌ها اشاره نموده است.