شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


تحصیل در دانشگاههای اوکراین


تحصیل در دانشگاههای اوکراین
نویسنده : دارا، مهدی
شماره کنگره : ۲۶ت۲د/ ۹۴۱ L
شابک : ۹۶۴-۸۹۹۸-۱۸-۳
رده دیویی : ۳۷۸.۱۶۱۷۰۹۴۷۷
تاریخ نشر : ۸۵۰۵۲۸
تعداد صفحه : ۶۴
نوبت چاپ : ۱