پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

نصراله زرین پنجه


نصراله  زرین پنجه
● نصراله زرین پنجه -١۳٦٠/٩/٢٥ـ١٢٨٥
نوازنده تار، سه تار، بربت (عود) و ترومپت. زرین پنجه موسیقی را در مدرسه موسیقی نظامی فرا گرفت. اساتیدش میرزا ربیع (برادر درویش خان برای تار)، حسین هنگ آفرین و موسی معروفی بودند. او در مرکز حفظ و اشاعه موسیقی ایران تار تدریس می کرد. همچنین در رادیو فعالیت می کرد و کنسرتهای زیادی را نیز در رادیو اجرا کرد. وی آهنگهای بسیاری ساخته است (٥٠ آهنگ). زرین پنجه ردیف موسیقی ایرانی را با تار اجرا و ضبط کرده و روح اله خالقی نیز آن را تجزیه و تحلیل کرده است (در ١٩ کاست).
منبع : زندگی نامه اساتید موسیقی ایران