پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


درد بودن: بازخوانی و تفسیر کتاب هبوط دکتر علی شریعتی


درد بودن: بازخوانی و تفسیر کتاب هبوط دکتر علی شریعتی
نویسنده : فرامرز معتمددزفولی
شماره کنگره : ۲۰۲۶ه۴ش/ ۷/ ۲۳۳ BP
شابک : ۲-۱۶۹-۳۱۶-۹۶۴
رده دیویی : ۲۹۷.۴۸
تاریخ نشر : ۰۷/۰۸/۸۵
تعداد صفحه : ۲۲۰
تیراژ : ۱۱۰۰
نوبت چاپ : ۱

اين كتاب حاوي تفاسيري است هرمنوتيكي از كتاب هبوط در كوير اثر علي شريعتي كه در شش فصل، تدوين يافته است: دغدغه‌هاي كلامي و دلهره‌هاي وجودي، انسان، بودن يا شدن، قصه‌ي ديني و زبان ديني، زندگي، ديالكتيك معني‌يابي و معنايي، توسعه‌ي مفهومي نام خداوند، و تجربه‌ي كشف خود هم‌چون يك تجربه‌ي ديني. نويسنده با تفسير متن اصلي، خود متني ديگر مي‌آفريند و به توصيف محتواي متن هبوط در كوير مي‌پردازد. وي براي مثال مي‌گويد: درد بودن، درك فرتوتي و ويرانگي زمين است، چرا كه او خوب مي‌داند اضطراب‌ها همه، زاده‌ي انتظارهاستّ و هيچ گردو اي [در انتظار گودو نمايش‌نامه‌اي فلسفي، اثر ساموئل بكت است] در راه نيست! جاده‌ها همه خلوت، راه‌ها همه برچيده، هستي گردويي پوكّ پس كشيدن بار و درد بودن و آري گفتن به زندگي، چرا؟ شركت در مسابقه‌اي كه برنده‌اي ندارد و همه بازنده‌اند!؟ اما شجاعت بودن، و آري گفتن به زندگي، تاييد ارزش‌هاست و ضمانت انسان تنها. كنش و پرشي ايماني در نامتناهي ظلمات و تاريكي مطلق، بي‌هيچ ما به ازايي. چرا كه ايمان بدون ما به ازاست! و به اين خاطر غير معقول و چيزي از جنس عشق! و به اين معني اينان: عشاق و مومنانند كه بار بودن را چون يك امانت به تاييد زندگي و انسان، بي‌فرد و منت بر دوش مي‌كشند و خانه را روشن مي‌كنند.