شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

این‌ بازی‌ همیشه‌ دیدن‌ دارد!


این‌ بازی‌ همیشه‌ دیدن‌ دارد!
ظاهرا چنین‌ به‌ نظر می‌رسد كه‌ دیدار این‌ هفته‌ «استقلال‌» و «پرسپولیس‌» اهمیت‌ چندانی‌ به‌ نسبت‌ بازی‌های‌ قبلی‌ این‌ دو تیم‌ ندارد. استقلال‌ به‌ عنوان‌ یكی‌ از مدعیان‌ قهرمانی‌ و حتی‌ مدعی‌ اصلی‌ قرار است‌ مقابل‌ پرسپولیسی‌ بایستد كه‌ حتی‌ در صورت‌ بردن‌ تمام‌ بازی‌های‌ آینده‌اش‌ هم‌، به‌ احتمال‌ فراوان‌ جایی‌ میان‌ چهارتیم‌ اول‌ لیگ‌ برتر امسال‌ نخواهد داشت‌. به‌ عبارتی‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ این‌ دیدار، بازی‌ استقلال‌ با ضعیف‌ترین‌ پرسپولیس‌ تاریخ‌ است‌ و این‌ مساله‌ در ظاهر تمام‌ حساسیت‌های‌ این‌ دیدار را از بین‌ می‌برد. آنها كه‌ می‌كوشند نگاه‌ بی‌طرفانه‌ به‌ فوتبال‌ بیندازند، شاید با استناد به‌ این‌ دلایل‌ باشد كه‌ می‌گویند این‌ بازی‌ هم‌ مثل‌ تمام‌ بازی‌های‌ دیگر سه‌ امتیاز بیشتر ندارد. اما...
بیهوده‌ خودمان‌ را گول‌ نزنیم‌. این‌ بازی‌ سه‌ امتیاز ندارد. خیلی‌ بیش‌ از این‌ حرف‌ها ارزش‌ دارد. حداقل‌ برای‌ هواداران‌ این‌ دو تیم‌، ارزش‌ این‌ دیدار شاید به‌ اندازه‌ كل‌ فصل‌ باشد. باور كنید دیدار این‌ دو تیم‌، حتی‌ اگر در لیگ‌ دسته‌ سوم‌ یا محلات‌ هم‌ باشد، تماشاگر بیشتر از دیدار دو مدعی‌ قهرمانی‌ اگر غیر از این‌ دو تیم‌ باشند خواهد داشت‌. این‌ یعنی‌: ارزش‌ این‌ بازی‌ به‌ امتیازات‌ آن‌ نیست‌، اگرچه‌ امتیاز دیدار امسال‌، حداقل‌ برای‌ استقلال‌ به‌ معنای‌ یك‌ گام‌ بزرگ‌ به‌ سوی‌ قهرمانی‌ خواهد بود...
شواهد تاریخی‌ دیدار همیشه‌ حساس‌ این‌ دو تیم‌ نشان‌ داده‌ كه‌ جایگاه‌ این‌ دو تیم‌ در جدول‌ رقابت‌ها تاثیری‌ در حساسیت‌ این‌ دیدار ندارد. استقلال‌ و پرسپولیس‌ در مقابل‌ هم‌، همیشه‌ فراتر از جایگاهشان‌ در جدول‌ ظاهر می‌شوند و رقبایی‌ بزرگ‌ برای‌ هم‌ هستند، حتی‌ اگر مثل‌ امسال‌، پرسپولیس‌ اوضاعی‌ آشفته‌ و نابسامان‌ داشته‌ باشد و استقلال‌ حداقل‌ روی‌ كاغذ یك‌ سروگردن‌ از این‌ تیم‌ بالاتر باشد. اما فوتبال‌ این‌ دو تیم‌، فوتبال‌ روی‌ كاغذ و فوتبال‌ اندیشه‌ها حتی‌ نیست‌، فوتبال‌ این‌ دو تیم‌، یك‌ نبرد تمام‌ عیار تا پای‌ جان‌ است‌ كه‌ ارزش‌ حداقلی‌ آن‌، كری‌ خواندن‌ و طرف‌ مقابل‌ را تحقیر كردن‌، حداقل‌ تا بازی‌ بعدی‌ است‌ كه‌ باز هم‌ این‌ دو تیم‌ مقابل‌ هم‌ قرار بگیرند، تا شاید شرایط‌ عوض‌ شود.
لذت‌ فوتبال‌ در حساسیت‌ آن‌ است‌. بیهوده‌ ارزش‌ این‌ حساس‌ترین‌ و پرتماشاگرترین‌ و شاید پربرخوردترین‌ دیدار فوتبال‌ آسیا را پایین‌ نیاوریم‌، با اینكه‌ با هیچ‌ حرفی‌ و نوشته‌یی‌ ارزش‌ و حساسیت‌ این‌ بازی‌ كم‌ نمی‌شود. باور كنید آنچه‌ روی‌ كاغذ می‌آید، كاملا با آنچه‌ درون‌ زمین‌ می‌گذرد متفاوت‌ خواهد بود.
پرسپولیسی‌ كه‌ مقابل‌ استقلال‌ به‌ زمین‌ می‌آید، تیم‌ نهم‌ جدول‌ نخواهد بود، تیمی‌ خواهد بود كه‌ می‌آید پیش‌ هوادارانش‌ اعاده‌ حیثیت‌ كند و آب‌ رفته‌ را به‌ جوی‌ بازگرداند و اعتبار كاملا از كف‌ داده‌اش‌ را در روزهای‌ پایانی‌ سال‌ احیا كند. این‌، تنها راهی‌ است‌ برای‌ این‌ تیم‌، كه‌ سرپوشی‌ روی‌ ناكامی‌های‌ متعددش‌ از ابتدای‌ سال‌ تاكنون‌ بگذارد به‌ قول‌ مدیرعامل‌ جوانش‌، «عیدی‌ مناسبی‌ به‌ هوادارانش‌» بدهد. استقلال‌ هم‌ قطعا مقابل‌ پرسپولیس‌ آن‌ تیمی‌ نخواهد بود كه‌ مقابل‌ حریفان‌ دیگرش‌ است‌. استقلال‌ كه‌ به‌ پیروزی‌ واقعا نیاز دارد، تیمی‌ بی‌محابا نخواهد بود، چرا كه‌ بهتر می‌داند شكست‌ در این‌ دیدار حتی‌ اگر با قهرمانی‌ در پایان‌ فصل‌ توام‌ باشد، حلاوت‌ قهرمانی‌ را از آنها خواهد گرفت‌.
حتی‌ اگر بازیكنان‌ و مربیان‌ و مدیران‌ این‌ تیم‌ بخواهند این‌ مساله‌ را انكار كنند، كسی‌ این‌ انكار را از آنان‌ باور نخواهد كرد، نباید هم‌ باور كرد چرا كه‌ «دربی‌» استقلال‌ و پرسپولیس‌ چیزی‌ فراتر از یك‌ بازی‌ صرف‌ و در حد آبروی‌ یك‌ تیم‌ در یك‌ فصل‌ است‌.
بازی‌ این‌ هفته‌، از مناظر دیگری‌ هم‌ اهمیت‌ دارد. این‌ اولین‌ دربی‌ پرسپولیس‌ پس‌ از رفتن‌ «پروین‌» در دوره‌ جدید جدایی‌ این‌ اسطوره‌ از باشگاه‌ سرخپوش‌ تهرانی‌ است‌. موفقیت‌ در این‌ بازی‌، یك‌ حاشیه‌ امنیت‌ مناسب‌ را برای‌ كادر فنی‌ جدید ایجاد خواهد كرد و آنها را حداقل‌ تا اواسط‌ نیم‌فصل‌ آینده‌ محبوب‌ هواداران‌ این‌ تیم‌ خواهد كرد. اما شكست‌ این‌ تیم‌، از همین‌ ابتدا تاثیر خود را بر كار مربیان‌ جدید این‌ تیم‌ خواهد گذاشت‌. اگرچه‌ پرسپولیس‌ با «پروین‌» هم‌ به‌ استقلال‌ باخته‌ اما تجربه‌ نشان‌ داده‌ هواداران‌ سرخپوش‌ بدون‌ پروین‌ تحمل‌ چندانی‌ ندارند. شاید نوعی‌ رودربایستی‌ با پروین‌، آستانه‌ تحمل‌ آنها را موقعی‌ كه‌ مرد چشم‌ تیله‌یی‌ پرسپولیس‌ روی‌ نیمكت‌ پرسپولیس‌ می‌نشیند، بالا می‌برد، اما نباید انتظار داشته‌ باشید كه‌ در صورت‌ باخت‌ سرخپوش‌ها در بازی‌ فردا، آنها با گروه‌ جدید هم‌ مدارا كنند و از روی‌ سكوها صداها «حیا كن‌، رها كن‌» شنیده‌ نشود. هرچه‌ باشد هنوز هم‌ هواداران‌ پروین‌، اگر از هواداران‌ پرسپولیس‌ بیشتر نباشند، كمتر هم‌ نیستند.
حساسیت‌ بازی‌ برای‌ استقلال‌، جز امتیازات‌ این‌ بازی‌ برای‌ پیش‌رفتن‌ در كورس‌ مدعیان‌ قهرمانی‌ و ارزش‌ همیشگی‌ دربی‌، برای‌ شخا «امیر قلعه‌نویی‌» هم‌ یك‌ حساسیت‌ ملموس‌ است‌. این‌ مربی‌ جوان‌ در سه‌ سال‌ اخیر كه‌ سرمربی‌ استقلال‌ بوده‌، در پنج‌ بازی‌ رودررو با رقیب‌ قدیمی‌ هیچگاه‌ نباخته‌. سه‌ برد و دومساوی‌ مقابل‌ تیم‌ سرخپوش‌ تهران‌، حداقل‌ از نظر آماری‌ او را موفق‌ترین‌ مربی‌ دربی‌ها تاكنون‌ كرده‌ و او دلش‌ نمی‌خواهد با شكست‌ در این‌ بازی‌، ركورد كم‌نظیر خودش‌ را از دست‌ بدهد. پیروزی‌ احتمالی‌ استقلالی‌ها در بازی‌ فردا، به‌ معنای‌ این‌ خواهد بود كه‌ قلعه‌نویی‌ حدود هفتاد درصد بازی‌های‌ رودررو را با پرسپولیس‌ به‌ نفع‌ خود تمام‌ كرده‌ و در سی‌ درصد بازی‌ها هم‌ به‌ نتیجه‌ مساوی‌ دست‌ یافته‌ است‌ و این‌ ركورد را، حتی‌ منصور پورحیدری‌ هم‌ كه‌ متخصص شكست‌ دادن‌ پرسپولیس‌ نامیده‌ می‌شود، در اختیار ندارد.

سهند عنایتی‌
منبع : روزنامه اعتماد