سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا


عکس - سال پانزدهم شماره ۱۷۷، دی ماه ۱۳۸۰


▪ نامه ها : ص۲
▪ رویدادها : ص۴
▪ رویدادهای خارجی : ص۱۰
▪ عکسهای جشنواره روستا در روستا : ص۱۲
▪ معرفی کتاب : ص۱۳
▪ عبدالقیوم عکاس افغانستان - گزارشی از کامران جبرئیلی : ص۱۴
▪ آه ، ای چهارده سال عزیز، گزارشی از امید صالحی : ص۱۶
▪ عکسهای آرمان استپانیان : ص۲۸
▪ درخت کاری از فرهاد فخریان : ص۳۲
▪ یک کبریت برای نورپردازی : ص۳۷
▪ زبان عکس : ص۳۸
▪ نقد تحلیلی تاریخ عکاسی : ص۴۰
▪ عکسهای مجید کورنگ بهشتی : ص۴۲
▪ رویکردهای ادبی در کتابهای عکاسی دوران قاجار : ص۴۶
▪ کریس راینیر، عکاس لحظه‌های عرفانی : ص۵۰
موضوع : علمی، فرهنگی و هنر
شابک : ۱۱۷۹-۱۰۲۱
مدیر مسئول : مسعود امیرلوئی
پست الکترونیکی : info@ihsr.ac.ir
نشانی : خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان روانمهر، جنب خانه کارگر، شماره ۵۴
تلفن : ۶۶۴۱۵۵۹۴ ، ۶۶۴۰۵۲۱۷ (۰۲۱)
دورنگار : ۶۶۴۶۹۰۳۰ (۰۲۱)
دوره انتشار : ماهنامه
روش : علمی، فرهنگی، اطلاع رسانی، هنری
صاحب امتیاز : مسعود امیرلوئی
سردبیر : مسعود امیرلوئی
مدیر اجرایی : سودابه کیانی مطلق
محل انتشار : تهران
صندوق پستی : ۶۹۱-۱۳۱۴۵
گستره توزیع : سراسری
سایت اختصاصی : www.tavoosmag.com
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)