جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

بالیستوکاردیو گراف Ballisto Cardiograph


دستگاهی که عمل و نوسانات قلب را به‌وسیله ثبت حرکات برگشتی، بدن که ناشی از واکنش انقباض لحظه‌ای ماهیچه‌های قلب است، آشکار می‌سازد.
منبع : مطالب ارسال شده

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری مهرخبرگزاری ایسناسایت ارانیکوروزنامه تعادل