دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

مستوفی ، اسماعیل


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... ) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده و شاعر
اشرف شیرازی ، اسماعیل
منبع : مطالب ارسالی