چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

سعد زنگی اتابک شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س هفتم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از اتابکان سلغری فارس است که مدت‌ها حاکم شیراز بودند. وی ممدوح سعدی است ، که خود نیز شعر می‌سرود. این ابیات از او است:
مائیم که دل از برما یکسو شد
چون تیر بر یار کمان ابرو شد
گو فاش بدانند همه دشمن و دوست
زنگی‌ست که ترک خویش را هندو شد.
منبع : مطالب ارسالی