شنبه, ۱۲ اسفند, ۱۴۰۲ / 2 March, 2024
مجله ویستا

سید عبدالواسع زنجانی


جنسیت: مرد
نام پدر: سید محمد ین سید ابوالقاسم حسینی طارمی سردا
تولد و وفات: (۱۲۳۵ -۱۲۹۱) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، اصولی ، امام جمعه ، مجتهد و و اعظ
وی از اکابر علمای امامیه در عصر خود بود. پس از پدرش تولیت مسجد فتحعلی‌شاه قاجار را برعهده داشت. وی در زنجان وفات یافت و در بقعهٔ پدرش به خاک سپرده شد. از آثارش: "رسالهٔ الاجتهاد و التقلید"؛ حاشیه بر "ریاض‌المسائل"؛ حاشیهٔ "قوانین‌الاصول"؛ "الرد علی رسالهٔ‌التکفیر" یا "رسالهٔ تکفیرالرومی"؛ وی حدود ده جلد کتاب در مواعظ دارد.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت اقتصاد ایرانخبرگزاری فارسسایت در لحظهسایت فراروروزنامه تعادلخبرگزاری ایلناسایت پارسینهسایت فرازدیلیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه توسعه ایرانی