دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 20 May, 2024
مجله ویستا

ظلی - رضا قلی میرزا (٢٣/١١/١٣٢۴-١٢٨٥)


ظلی - رضا قلی میرزا (٢٣/١١/١٣٢۴-١٢٨٥)
او در تهران متولد شد. وی خواننده بود و به موسیقی كلاسیك ایرانی ( ردیف) آشنایی داشت. پدرش احمد میرزا ظلی بود. اساتیدش اقبال آذر و عارف قزوینی بودند.
او صفحه ای به همراه ارسلان درگاهی ( سه تار)، ابوالحسن صبا ( ویولن) و مشیرهمایون شهردار ( پیانو) ضبط كرده است.
منبع : موسیقی هنری ایران