شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

قوانین داوری


قوانین داوری
● قوانین داوری
۱) زمان مسابقه :
▪ دور مقدماتی :
الف) ۲دقیقه وقت قانونی
ب ) تمدید، ۲ دقیقه
پ ) تمدید مجدد و برای آخرین بار تمدید ۲ دقیقه . اگر نتیجه مسابقه مشخص نشد ، با وزن کشی هر کس که کمتر بود برنده می­شود و اگر در وزن کشی به تساوی رسیدند مسابقه را در تایم­های ۲ دقیقه ادامه داده تا نتیجه در گرفتن اولین وازاری یا ایپون مشخص شود و یا در گرفتن اخطار چویی یا ۲ چویی یا جن­تن برنده طبق نظر داور تعیین شود .
▪ دور سوم : از شروع دور سوم مسابقات شرایط کاملاً با دور مقدماتی تفاوت دارد .
الف) ۳ دقیقه وقت قانونی
ب ) تمدید، ۲ دقیقه
پ ) تمدید مجدد ، ۲ دقیقه . اگر برنده در تایم­های مشخصه برنده نشد به مرحله­ی وزن کشی رسیده با اختلاف وزن مشخص شده از سوی کمیته برگزاری مسابقات که شامل ۳ کیلو یا ۵ کیلو یا ۱۰ کیلو اختلاف وزن کامل بین دو شرکت کننده می­باشد برنده معلوم می­شود . (در ژاپن اختلاف وزن ۱۰ کیلو می­باشد) اگر در این مرحله حد اختلاف وزن به حد نصاب نرسید دو شرکت کننده دستکش بوکس پوشیده (با حد وزن ۱۰ اونس یا ۱۲ اونس یا ۱۴ اونس ) طبق نظر کمیته برگزاری مسابقات شروع به مسابقه کرده و برای ۲ راند دو دقیقه­ای مبارزه می­کنند . اگر در راند اول یا دوم برنده معلوم شد مسابقه به پایان می­رسد . و چنانچه باز هم برنده معلوم نشد به مرحله­ی شکستن اجسام سخت می­رسیم(تمشی واری) و هر شرکت کننده به تعداد مساوی اجسامی از قبیل تخته یا سفال را می­شکند . (در ژاپن ۱۲ عدد در نظر گرفته می­شود)و هر مبارزی که تعداد بیشتری جسم را بشکند پیروز میدان خواهد بود و اگر باز هم تعداد اجسام شکسته شده برابر بود به وزن کشی رفته و هر کس سبک­تر بود برنده خواهد شد .
▪ شرایط تمشی واری :
الف) زمان تمرکز و قدرت گیری ۱ دقیقه ؛
ب ) شرکت کنندگان حق دست زدن به اجسام را ندارند ؛
پ ) برای شکستن اجسام می­توان از پیشانی ،آرنج ، مشت ،ساعد دست و تیغه دست(شوتو) استفاده کرد و می­توان از حوله یا پارچه برای جلوگیری از وارد آمدن جراحات احتمالی بهره جست .
۲) فول یا خطاها :
الف) حمله به سر و صورت و گردن با آرنج یا مشت و یا دست باز به هر شکل ممنوع است ؛
ب ) حمله به بیضه و یا حریف که روی زمین افتاده باشد ( زمان استراحت در صورت خوردن ضربه به بیضه ۱ دقیقه است ) ؛
پ ) بعد از اعلام ‍» یامه‌» یا توقف مبارزه توسط داور حمله کردن به حریف فول محسوب می­شود ؛
ت ) گرفتن حریف مقابل بیش از ۳ ثانبه .
ث ) حمله بعد از یامه که منجر به صدمه و یا جراحت سخت شود و یا بی­هوشی به همراه داشته باشد منجر به شیکاک می­شود ؛
ج ) روی برگرداندن بعد از یامه توسط شرکت کننده و رها کردن حالت مبارزه و یا در حین حمله­ی حریف مقابل در زمان مسابقه با اخطار « موبوبی» مواجه می­شود و با گرفتن موبوبی دوم ، اخطار«چویی» گرفته و با گرفتن سومین موبوبی با جریمه «جن­تن» مواجه می­شود و چنانچه موبوبی بعدی را بگیرد ، شیکاک می­شود چون روحیه­ی مبارزه را نداشته و خود را به خطر انداخته است .
▪ تذکرات :
ـ ناخن­های دست و پا باید کاملاً کوتاه باشد و شرکت کننده در سلامت کامل باشد .
ـ استفاده از کاپ (بیضه بند) اجباری می­باشد و اگر شرکت کننده­ای در زمان مسابقه ضربه به بیضه­اس بخورد و کاپ نداشته باشد و نتواند به مسابقه ادامه دهد بازنده اعلام می­شود ، چون خودش مقصر شناخته می­شود .
ـ استفاده از باند فقط در ناحیه­ی مچ و روی سیکن مجاز است .
ـ استفاده از کش در ناحیه­ی مچ پا مجاز می­باشد .
ـ استفاده از زانو بند کشی و پنبه­ای مجاز می­باشد .
ـ بستن انگشتان دست به طور کامل ممنوع بوده و بستن ساعد نیز ممنوع می­باشد .
ـ بانداژ باید توسط داور چک شود تا از وسایل محکم وپلاستیکی استفاده نشده باشد .
ـ ضربه زدن روی مچ پا و مچ دست و انگشتان حریف مقابل ممنوع می­باشد و اگر عمداً تکرار شود طبق تصمیم داور با او برخورد می­شود . چویی- چویی دوم- جن­تن .
ـ اگر بعد از یامه به حریف حمله کرده و یا ضربه­ای بزند که منجر به صدمه دیدن حریف گردد، داور می­تواند مسابقه را قطع کرده و اخطار دهد که این اخطار برابر با اخطار جوگای( بیرون رفتن از زمین مسابقه) می­باشد . در صورت تکرار تصمیم گیری با داور می­باشد که چگونه برخورد کند (چویی یا جن­تن ) .
۳) نتایج :
با گرفتن یک امتیاز ایپون (امتیاز کامل) یا دو امتیاز وازاری (امتیاز نیمه ) یا اعلام شیکاک (اخراج) ، یا عدم حضور یک شرکت کننده مسابقه به پایان می­رسد .
▪ ایپون (امتیاز کامل) و شرایط آن :
- ضربات دست و پا به نقاط آزاد بدن حریف که منجر به ناتوانی او از ادامه­ی مسابقه در طول شمارش پنج ثانیه داور شود .(اگر تا شماره­ی چهارم حریف اعلام آمادگی برای ادامه­ی مسابقه کند منجر به وازاری می­شود .)
- کسب دو وازاری منجر به ایپون می­شود .
۴) نحوه­ی تصمیم گیری داوران کنار و داور وسط :
- حریفی که وازاری داشته باشد در پایان وقت قانونی مسابقه برنده خواهد بود حتی در صورتیکه اخطار هم داشته باشد (جن تن ).
- در شرایط مساوی حریفی که جن­تن داشته باشد بازنده اعلام می­شود .
- ضربه یا ضرباتی که از نظر زیبایی و قدرت ارزش وازاری را داشته باشد ولی حریف از خود واکنش شدیدی نشان ندهد باید مد نظر داوران قرار گیرد .
- هم­چنین موارد زیر باید مد نظر داوران قرار گیرد :
الف) میل به بردن
ب) حمله کردن صحیح
ج) دفاع صحیح
د ) برتری تکنیکی
ه ) اداره کردن مسابقه
و ) سرعت بالا
ز ) روحیه­ی بالا
ح) برتری عملی
ط) نبستن مبارزه
۵) موارد چویی
الف) اسکامی (گرفتن ):
گرفتن بیش از ۳ ثانیه ممنوع می­باشد و داور با آغاز اسکامی شروع به شمردن کرده (اسکامی : ایچ ، نی ، سان ) و بلافاصله یامه داده و به حریف یا حریفان تذکر اسکامی می­دهد :
ـ بار اول : اسکامی چویی ایچ؛
ـ بار دوم : اسکامی چویی نی؛
ـ بار سوم : اسکامی چویی سان که با جن­تن جریمه می­گردد؛
در صورت تکرار ، جن تن دوم و متعاقباً شیکاک را دریافت می­کند .
▪ تذکر: گرفتن حریف با دو دست و اجرای فنون کشتی ممنوع می­باشد که اگر بر تکرار آن اصرار ورزد با چویی مواجه می­شود و اگر فنون جودو بکار رود ارزش امتیازی ندارد .
ب ) جوگای (بیرون رفتن از زمین مسابقه ) :
▪ مراتب جوگای به شرح زیر است :
ـ اولین خروج : جوگای ایچ ؛
ـ دومین خروج : جوگای نی ؛
ـ سومین خروج : جوگای سان یا جوگای چویی ؛
ـ چهارمین خروج : جوگای جن تن یا جریمه کامل ؛
ـ پنجمین خروج : جوگای شیکاک و متعاقباً بازنده اعلام می­شود (جن­تن شیکاک)
▪ تذکر:
چویی­های گرفته شده در هر تایم در تایم­های بعدی منظور نمی­شود .
ج ) کلیه اعمالی که منجر به فول شوند با چویی مواجه می­شوند :
A) ضربه با مشت یا دست یا آرنج به صورت یا گردن
B) ضربه به بیضه
C) ضربه یا حمله به حریفی که روی زمین افتاده باشد
D) گرفتن موبوبی دوم
E) بستن مسابقه یا وقت کشی با مقاومت غیر اصولی وغیر فنی
F) اقدام به انجام هر گونه حرکت غیر قانونی و جو سازی و یا حضور در کنار یا داخل زمین مسابقه از سوی تماشاچیان طرفدار یکی از مبارزین منجر به چویی برای مبارز مذکور می­گردد .
۶) موارد جن­تن :
ـ گرفتن موبوبی سوم ؛
ـ گرفتن اسکامی سان ؛
ـ گرفتن جوگای چهارم ؛
ـ ضربات فولی که به حریف صدمات یا جراحات شدیدی وارد کند و داور تشخیص جن­تن بدهد؛
ـ اگر به هر شکلی جمع چویی­های مبارز به ۳ برسد ؛
ـ اجرای فنون کشتی و کج و فنون غیر اصولی و تکرار آن با داشتن یک چویی؛
ـ حرکات زشت و غیر قانونی تماشاچیان مشوق مبارزی که در همین رابطه چویی دارد .
۷) موارد شیکاک یا اخراج ( بازنده شدن )
- عدم حضور در مسابقه ؛
- امتناع از مسابقه دادن بیش از ۳ ثانیه ؛
- با تاخیر حاضر شدن در مسابقه بر طبق زمان اعلام نام ایشان ؛
- دریافت دومین جریمه جن­تن ؛
- هر گونه نافرمانی و حرکات زشت و فحاشی و به طور کلی اعمال خلاف قانون از شرکت کننده یا شرکت کنندگان .
● تعداد داوران :
چهار داور کنار که هر یک دو پرچم به رنگ­های سفید (شیرو ) و قرمز (آکا ) در اختیار دارند ، یک داور وسط ، وقت نگه­دار(شخصی که در کنار زمین مسابقه زمان بازی را در نظر دارد ) و کمک او که تعداد آرا و جرایم یا هرگونه اتفاقی را ثبت می­کند .
● اصطلاحات :
▪ فوکوشین : داوران یا سرداور
▪ شوشین : داور وسط
▪ هانتی : اعلام رای توسط داوران کنار با پرچم
▪ جوگای: بیرون زمین مسابقه
▪ هاجیمه: شروع
▪ یامه: توقف مبارزه یا اتمام آن
▪ هی کی واکه : مساوی
▪ چویی: اخطار
▪ جن­تن: جریمه
▪ شیکاک : اخراج
▪ موتونه اوچی : دعوت دو مبارز به زمبن
▪ اسکامی:گرفتن
▪ سی­زی­گه­ته : ادامه دهید به کار
▪ توری ماسن: اتفاقی نیفتاده
▪ شومنی ری : به روبرو احترام کنید
▪ شوشینی ری :احترام به داور وسط
▪ فوکوشین ری : احترام به سرداور
▪ اوتاگانی ری : احترام به همدیگر
▪ تاتامی:محل مبارزه
▪ موبوبی :اخطار روی برگرداندن
▪ تامی جو هانته : نتیجه­گیری با اختلاف وزن
▪ تمشی واری : شکستن
▪ کاماته : گارد دست
▪ هاتا: پرچم
▪ ایپون : امتیاز کامل که منجر به برد می­شود
▪ وازاری: امتیاز نیمه
▪ آواساته ایپون : گرفتن دو وازاری که منجر به برد می­شود
▪ مه نامی : ندیدم
▪ شیرو نوکاچی : سفید برنده است
▪ آکا نوکاچی : قرمز برنده است
Alborz
http://seidokan.blogfa.com