چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

نصب صندلیهای ایمنی در اتومبیل


ـ جهت نصب و استفاده از صندلی ایمنی به راهنماییهای سازنده توجه کنید .
ـ نصب و استفاه غلط موجب حفاظت کودک شما نمی شود . صندلی ایمنی را در عقب اتومبیل نصب کنید . در اتومبیل هایی که کیسه هوایی دارند ، کودک را در صندلی ایمنی به سمت عقب ، در روی صندلی جلو قرار ندهید . در صورت بروز حادثه و باز شدن کیسه هوایی کودک در کیسه گیرکرده و احتمال خفه شدن او وجود دارد.
ـ در اتومبیل های با کیسه هوایی ، صندلی ایمنی نصب شده به طرف جلو نیز باید در صندلی عقب قرار گیرد . اگر اتومبیل صندلی عقب ندارد ، در حد امکان صندلی امینی را دور از کیسه هوا نصب کنید و کودک حداکثر فاصله را از داشبورد داشته باشد .
منبع : واحد مرکزی خبر