دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

۸ شهریور ۱۳۸۶ ــ ۳۰ اوت ــ هانری باربوس


۸ شهریور ۱۳۸۶ ــ ۳۰ اوت ــ هانری باربوس
هانری باربوس (باربوسه)Henri Barbusse روزنامه نگار و مولف فرانسوی سی ام ماه اوت سال ۱۹۳۵ در ۶۲ سالگی درگذشت. کتاب های او که حاوی اندیشه هایش است عبارتند از «در زیر آتش (مربوط به جنگ جهانی اول که خود او به عنوان خبرنگار در جریان آن حضور داشت)»، ارتقاء، برضد آزمندی، توجیه طغیان (انقلاب)، چاقو لای دندان، جنگ ممتد (نبرد بی پایان فقیر و غنی ـ ستمدیده و ستمگر)، قلم (در اهمیت و حساسیت کار روزنامه نگار و نویسنده) و ....
خوانندگان کتابهای هانری، وی را پس از مرگ به عنوان یک اندیشمند بزرگ معرفی کرده اند که عقاید چپگرایانه (سوسیالیستی) داشت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز