شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

وزن ایده آل با مصرف لبنیات


وزن ایده آل با مصرف لبنیات
در تحقیقاتی که بر روی افراد چاق انجام گرفته ثابت شده است کسانی که از رژیم های غذایی حاوی مقادیر فرا­وان لبنیات استفاده کرده اند کاهش و­زن بیشتری را نسبت به افرادی که به همان میزان کالری دریافت کرده اند ولی لبنیات کمتری در رژیم غذایی داشته اند، تجربه کرده اند. در این مطالعه که بر روی دو گروه از افراد چاق انجام شد نتایج به شرح زیر بود: گروه اول: رژیم غذایی برای کاهش و­زن که حاوی لبنیات فراوان بود در عرض ۱۲ هفته حدود ۱۰ کیلوگرم و­زن کم کردند. گروه دوم: رژیم غذا­یی برای کاهش و­زن که بدون محصو­لات لبنی بوده در عرض ۱۲ هفته حدود هشت کیلوگرم وزن کم کردند. تو­ضیح اینکه میزان کالری تجویز شده در این دو گرو­ه مساوی بو­د.در این مطالعه تو­صیه شده است برای کم کردن وزن و داشتن وزن ایده آل بایستی یخچال را پر از شیر و پنیر و ماست کنیم چرا که کلسیم عامل مهمی در کنترل و تنظیم کالری دریافتی بوده و باعث تسریع در از بین رفتن چربی و کاهش وزن می شود که البته این کاهش در توده های چربی بیشتر در ناحیه تنه بوده است. در این مطالعه اظهار شده که کلسیم از طریق افزایش تجزیه چربی در سلول های چربی باعث تسریع در کاهش وزن شده که البته دلایل بیوشیمیایی آن در سطح مولکولی فعلاً ناشناخته است.مصرف کلسیم به تنهایی و در اشکال دارویی اثر کمتری در کاهش وزن نسبت به مصرف لبنیات داشته و این به علت وجو­د مواد دیگری در لبنیات مثل منگنز و فسفر است که احتمالاً رو­ند تجزیه سلو­ل های چربی را تسریع می کنند و همچنین پروتئین موجود در محصولات لبنی سبب حفظ عضلات شده و از ضعف عضلانی پیشگیری می نماید. بنابراین کلسیم صرفاً از طریق دریافت لبنیات ،باعث تسریع در کاهش وزن می شود و مصرف بی رویه آن خارج از محصولات لبنی و به اشکال دارویی مثل قرص کلسیم نه تنها نتیجه مطلوبی ندارد بلکه ممکن است سبب ایجاد عوارض خطرناکی چو­ن سنگ های صفرا­وی، سنگ های کلیو­ی و مشکلات قلبی عرو­قی گردد.
منبع : طب مکمل