چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا

اخطار خروشچف به آمریکا (در این روز ۸ جولای)


اخطار خروشچف به آمریکا (در این روز ۸ جولای)
هشتم ژوئیه سال ۱۹۶۰ میلادی خروشچف نخست وزیر وقت شوروی به آمریكا اخطار كرد كه اگر در صدد دسیسه جویی و توطئه در كوبا برآید، ارتش سرخ را به كمك كوبا خواهد فرستاد. طبق اسنادی كه دهها سال بعد علنی شد متعاقب این اخطار ،به ارتش سرخ آموزش داده شده بود كه چگونه از تنگه «برینگ» بگذرد و از طریق آلاسكا و كانادا خود را به ایالات متحده برساند و به چه ترتیب زیر دریایی های شوروی آمریکا را محاصره كنند و ... .
كاسترو یك ماه بعد در هفتم اوت ۱۹۶۰ دارایی های آمریكاییان در كوبا از جمله پالایشگاه های نفت آنان را ملی اعلام كرد.

دکتر نوشیروان کیهانی زاده
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز