شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

توانایی بوقلمون در انتقال سویه حاد ویروس آنفلوانزا با منشاء شترمرغ استرالیایی


به منظور بررسی پاتوژنز ویروس حاد آنفلوانزا با منشاء شترمرغ استرالیایی این ویروس به شترمرغ تلقیح شد.این سویه حاد ۲ تا ۱۲ روز بعد از تلقیح از كلواک وسواپ نایی جدا شد، البته ویروس از مغز، تیموس ، پلک ، طحال ، تخمدان ، بیضه ، کبد ، کیسه هوایی ، پیش معده ، دودنوم ، قلب ، پانکراس ، کلیه و شش ها جدا شدند. لازم به ذکر است ویروس از سواپ سطحی کلواک ، ژژنوم ، ایلیوم ، بورس ، نای و مغز استخوان نیز جدا شد.نتایج حاصل از این بررسی نشان داد سویه حاد ویروس آنفلوانزا با منشاء شترمرغ استرالیایی می تواند بطور وسیعی در شترمرغ تکثیر پیدا کند ولی قادر به توانایی ایجاد بیماری در آن نمی باشد.
منبع : مؤسسه مرغداری ایران